Treść zadania

nieznajoma18

Polityka zagraniczna Polski w 20 leciu międzywojennym

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Polityka zagraniczna Polski w dwudziestoleciu międzywojennym

    Po zakończeniu I wojny światowej zmienił się układ sil na kontynencie europejskim. Nastąpił kres potęgi niemieckiej, złamanej niezwykle twardymi warunkami pokoju (traktat wersalski 1919 r.). Najsilniejszym państwem wydawała się być Francja. To przecież głównie dzięki jej wysiłkowi wojennemu i męstwu żołnierzy francuskich udało się pokonać Niemcy. Na konferencji pokojowej głównym celem dyplomacji tego kraju było narzucenie Niemcom jak największych obciążeń, tak, aby nie mogły w przyszłości zagrozić supremacji Francji w Europie. Stała się więc Francja głównym obrońcą ustalonego w 1919 r. porządku w Europie.

Rozwiązania

Podobne zadania

DAriuszka 1,wymien postanowienia kongresu wiedenskiego w sprawie Polski?? 2,wyjasnij Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DAriuszka 29.3.2010 (13:40)
izonek089 Obraz esesmana w literaturze polski. 3 przykłady. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: izonek089 30.3.2010 (20:56)
madziorasek7 1)polska Kazimierza Wielkiego - Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:25)
madziorasek7 Polska kazimierza Wielkiego -Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:27)
dosia5593 malarstwo Polski w XVw Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: dosia5593 9.5.2010 (12:45)

Podobne materiały

Przydatność 60% Polityka zagraniczna Polski po 89 roku.

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian politycznych w parlamencie i rządzie. Są to: członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej, współtworzenie stabilnego systemu bezpieczeństwa europejskiego opartego na współdziałaniu NATO, UZE, OBWE...

Przydatność 55% Polityka zagraniczna Polski w latach 1989 – 2005

Polityką zagraniczną jest zespół politycznych celów ustalający zasady interakcji pewnego państwa z pozostałymi państwami na świecie. Celem polityki zagranicznej każdego państwa jest godna pozycja, prestiż, rola danego kraju na scenie międzynarodowej. Przynależność do sojuszy i porozumień pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa i niezawisłości politycznej państwa oraz na...

Przydatność 55% Polityka zagraniczna Polski za ponowania ostatnich Jagiellonów.

Obejmując tron w 1506 roku Zygmunt I stary zastał niekorzystną sytuacje polityczną. Polska była zagrożona ekspansywną polityką Rosji. Na północy Zakon Krzyzacki usiłował zerwa warunki II pokoju toruńskiego. Cesarz Maksymilian I Habsburg popierał Księstwo Moskiewskie. Przeciwdziałając popieraniu Księstwa Moskiewskiego i Wielkiego Mistrza Krzyzackiego, Zygmunt Stary...

Przydatność 50% Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym.

Polska na arenie międzynarodowej po I wojnie światowej. Dla odrodzonej Polski bezpieczeństwo granic było związane z utrzymaniem systemu wersalskiego w Europie i przynależności do Ligi Narodów. Położenie geograficzno- polityczne państwa polskiego stwarzało specyficzną sytuacje dla polityki zagranicznej. Najwięksi sąsiedzi; Niemcy i Rosja utracili mocarstwową pozycję. Polska...

Przydatność 70% Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym (trakaty, protokoły, umowy itp )

LATA 20' " 19 luty 1921 : Francja - deklaracja o przyjaźni, układ polityczny i konwencja wojskowa przewidująca wzajemną pomoc w przypadku ataku Niemiec (w zamian specjalne przywileje dla kapitału francuskiego w Polsce) 3 marca 1921: Rumunia- układ o wzajemnej pomocy przeciwko Rosji Radzieckiej [Wielka Brytania traktowała Polskę jako kraj niestabilny, z zaborczymi aspiracjami...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji