Treść zadania

nysiunia12

Proszę:( porównaj św. Aleksego i św. Franciszka

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Wydaje mi się, że postępowanie św. Aleksego było bardzo egoistyczne. Przyjął on bierną postawę wobec życia, nie liczył się z uczuciami swej i żony, których zostawił. Nie pomyślał, że zamknął jej w ten sposób całe życie. Jego dążeniem była asceza i ekstaza religijna wynikająca z oderwania się od wszystkiego co świeckie. Dążenia Aleksego koncentrowały się wokół wyższych wartości, nie dbał on o swoich bliźnich.Odmienna postawa charakteryzuje św. Franciszka z Asyżu. Możemy go poznać czytając piękne opowieści o jego życiu: "Kwiatki świętego Franciszka". Stroni on od ascezy i umartwień, a jest blisko z naturą, przyjaźni się z dziećmi, zwierzętami, ptakami. Jest pełen radości i miłości. Głosi miłosierdzie wobec cierpiących i chorych oraz służbę bliźniemu. Gorąco sprzeciwia się wyniszczającej nienawiści. Franciszek propaguje ideę Radości Doskonałej, którą jest pokonanie samego siebie dzięki wolnej woli i władzy rozumu nad emocjami. Gniew i pycha mogą być pokonane przez skromność i pokorne znoszenie cierpienia. Franciszkanizm odwołuje się do koncepcji powrotu do życia w duchu prostych ewangelickich prawd, w zgodzie ze światem i sobą samym, gdyż wszyscy mają w sobie Boga, trzeba tylko umieć Go zobaczyć. Stworzona przez niego postawa, opierająca się na miłości wobec Boga i ludzi to z pewnością najbardziej radosna i pogodna ze wszystkich średniowiecznych filozofii. Jego program to pełna radości wiara, miłosierdzie dla wszystkiego co żyje, braterstwo. Św. Franciszek zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej średniowiecza. Do dnia dzisiejszego jego postawę reprezentują bracia z założonego przez niego zakonu franciszkanów. Dlatego też sądzę, że św. Franciszek z Asyżu podążał piękniejszą i doskonalszą drogą ku świętości niż św. Aleksy. Potrafił odczuwać radość z życia i dzielić się nią ze wszystkimi, a nie tylko cierpieć i się umartwiać. Dzisiejszy człowiek wybiera radość i szczęście zamiast cierpienia, stara się ograniczyć niewygody i ból w swoim życiu, zamiast dobrowolnie je pomnażać. Mało kto zgodziłby się na rezygnacje z wygód i pieniędzy na rzecz Boga, gdyż religia nie odgrywa już tak dużej roli w naszym świecie. Współczesny człowiek stara się osiągnąć w życiu jakiś sukces, kształcić się, zdobyć dobrą pracę, a w wolnych chwilach - odpocząć, zrelaksować się. Niewiele osób wciela w życie dosłowne przykazania Biblii, a co dopiero mówić o rezygnacji z perspektyw na rzecz zbawienia. Dzisiejsi ludzie nie lubią się smucić, dlatego też filozofia św. Franciszka bardziej trafia im do przekonania niż asceza św. Aleksego. Propaguje ona radosne relacje z ludźmi i naturą, a nie ucieczkę w swój własny, zamknięty świat i porzucenie najbliższych. Oczywiście odpowiedź na pytanie zawarte w tytule pracy będzie za każdym razem inna, w zależności od poglądów osoby, która podejmie próbę refleksji o tym problemie. Moim zdaniem jednak, chociaż dążenie do świętości na pewno nie jest dzisiaj tak popularne i powszechne jak w średniowieczu, św. Franciszek z Asyżu jest o wiele bliższy współczesnemu człowiekowi niż św. Aleksy.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Porównanie postaw św. Franciszka i św. Aleksego.

Porównaj postawy św. Franciszka i św. Aleksego. Jakie widzisz podobieństwa i różnice? Czym różnił się święty Franciszek od średniowiecznych ascetów? Okres średniowiecza jest przepełniony wielką ilością wzorów, co do zachowania się człowieka. Są to m.in. wzorzec świętego, rycerza, władcy idealnego oraz wzór ascety. Człowiek ten, który postanawia porzucić dobro...

Przydatność 60% Porównanie filozofii św. Franciszka a św. Aleksego

Czasy średniowiecza, to czasy w których poznajemy ascezę. Asceta jest to wzór człowieka, który dobrowolnie wyrzeka się wielu dóbr, ogranicza przyjemności, zachowuje skrajną wstrzemięźliwość, w celu osiągnięcia czystości i doskonałości duchowej. Jednymi z najbardziej znanych przykładów takiej postawy są św. Aleksy i św. Franciszek z Asyżu. Ich zachowania i sposoby życia...

Przydatność 70% Porównanie postawy św. Franciszka i św. Aleksego.

Okres średniowiecza jest pełen wzorów, co do zachowania się człowieka. Mogą to być wzorce świętego, rycerza, władcy oraz wzór ascety. Człowiek który postanawia porzucić swój dorobek, aby stać się świętym. Świadomie przyjmował na siebie cierpienia cielesne w celu udoskonalenia swojej duszy. Św. Aleksy i św. Franciszek to dwaj odmienne osoby oddającego się ascezie....

Przydatność 80% List św. Franciszka z Asyżu do św. Aleksego.

Drogi Aleksy Ciekaw jestem czy pamiętasz jeszcze swojego przyjaciela z lat dziecięcych – Franciszka? W młodości bardzo się od siebie różniliśmy; ja spędzałem czas na ucztach i zabawach trwoniąc majątek rodziców a ty zawsze się dobrze sprawowałeś; iście wzorowy syn. Ja się zmieniłem w bardzo późnym wieku. Pewnego dnia, zapragnąwszy sławy rycerskiej, wziąłem udział...

Przydatność 80% Która z filozofii i postaw życiowych św. Aleksego czy św. Franciszka jest mi bliższa i dlaczego?

Utwory, w których poznajemy żywot św. Franciszka z Asyżu oraz św. Aleksego reprezentują nurt średniowiecznej literatury hagiograficznej. Obaj święci mają zbliżone wzorce osobowe. Pochodzą oni z zamożnych rodzin. Zostawiają cały majątek oraz swoich bliskich. Wybierają tułaczy tryb życia oddając się całkowicie swojej filozofii. Filozofia życia tych świętych nie ma ze...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji