Treść zadania

kresus666

"Każdy jest kowalem własnego losu..." - czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Napisz rozprawkę w oparciu o znane Ci lektury z literatury starożytnej i średniowiecznej oraz własne przemyślenia.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • Goocio

    Przystępując do przedstawienia swojego stanowiska nt. tego kontrowersyjnego cytatu musimy na wstępie zastanowić się nad pojęciem losu człowieka. Często słyszymy, że komuś los sprzyja. Patrzymy przez pryzmat posiadanych dóbr, a nie faktycznej wartości człowieka. Widząc młodego człowieka w drogim samochodzie z sygnetami i łańcuchami uzasadnioną refleksją jest „temu to los sprzyja”, często jednak, gdyby przyjrzeć się bliżej tej postaci okazałoby się, że by dojść do takiego stanu musiał wielokrotnie zdradzać przyjaciół, oszukiwać a przez to na pewno nie jest szczęśliwy, bo obawia się, że ludzie odpłacą mu tym samym. Dobra, jakie eksponuje na zewnątrz są jedynymi wartościami, jakie posiada. W innym przypadku widząc starszego pana w wytartej marynarce i staromodną teczką w ręce moglibyśmy powiedzieć, że dla tego pana los nie był łaskawy. Jednak, gdy zauważymy, jakim szacunkiem ten człowiek cieszy się w swoim środowisku nie będziemy już pewni, że temu człowiekowi los był mniej łaskawy, niż młodzieńcowi w drogim samochodzie. Nie wchodząc w dyskusje światopoglądowe, bowiem różnie ludzie traktują kwestię wpływu przeznaczenia na nasze życie uważam, iż nie jesteśmy niewolnikami danego nam odgórnie scenariusza dotyczącego przebiegu naszego życia. Człowiekowi już od dzieciństwa dane jest prawo wyboru na miarę możliwości w danym wieku. Oczywiście w zależności od warunków zewnętrznych bardzo różne są losy ludzi. Takie warunki jak miejsce, czas i środowiska urodzenia, zasobność rodziny w znacznym stopniu wpływają na przebieg i treść naszego życia. Niezależnie jednak od tych zewnętrznych czynników to człowiek jest „kowalem własnego losu”, ponieważ uwzględniając warunki, na których powstanie nie miał wpływu sam sprawia, czy sytuację swą wykorzysta czy ją zmarnuje. Nie trzeba sięgać do postaci z klasycznej literatury, by zauważyć, że w wielu przypadkach ludzie posiadający optymalne warunki, aby stać się wartościowym pod każdym względem zaprzepaszczają swoją szansę i stają się marginesem społeczeństwa. Z drugiej strony ludzie, którzy wydawałoby się nie mają żadnych szans, żeby osiągnąć cokolwiek w życiu, nie dość, że stają się wzorem postępowania dla innych jako postaci absolutnie godnych podziwu i szacunku to jeszcze niejednokrotnie osiągają szczyty kariery zawodowej. W literaturze przykładem wpływu obiektywnych okoliczności na postawę i życie człowieka jest postać Antygony z tragedii Sofoklesa. Śmierć jej brata, wydarzenie samo w sobie tragiczne zaowocowało życiowym dla niej dylematem. Dano jej do wyboru – sprzeciwienie się woli Kreona, który zabronił pochówku Polinejkesa albo niedopełnienie świętego obowiązku pochowania zmarłego. Jako, że ważniejsza dla niej była kwestia zgodności z prawami boskimi pochowała swego brata wbrew zakazowi króla. Działania Kreona przynoszą skutki sprzeczne z jego zamiarami, im bardziej stara się wykonywać obowiązki władcy, tym szybciej zmierza ku nieuchronnej katastrofie – śmierci własnego syna do reszty zakochanego w swojej siostrzenicy oraz niej samej. Tragiczny los Antygony, która poniosła karę za sprzeciwienie się woli władcy nie był wynikiem jej niezgodnego z przyjętymi zasadami postępowania, lecz wynikiem niezależnych od niej okoliczności. Poprawnym stwierdzeniem będzie w tej sytuacji, iż bywają sytuacje, gdy „Człowiek robi się podobny do swojego losu” zwłaszcza, gdy zewnętrzne okoliczności radykalnie wpływają na nasz byt, bez możliwości ingerencji z naszej strony, jednak w większości przypadków to człowiek jest „kowalem swojego losu” i od niego zależy osiągnięcie sukcesu w życiu.

Podobne materiały

Przydatność 55% "Każdy jest kowalem własnego losu" - udowodnij tę myśl na podstawie przeczytanych lektur.

„Każdy jest kowalem własnego losu” – to zdanie wypowiedział kiedyś Apiusz Klaudiusz (Appius Claudius Caecus). Jest znane i przytaczane do dziś. Postaram się udowodnić, iż jest słuszne. Zastanówmy się najpierw, co właściwie znaczą te słowa... To przenośnia, obrazująca zależność naszego życia od nas samych. Możemy ukształtować swój los i wpłynąć na bieg...

Przydatność 60% "Każdy jest kowalem swego losu"- jak rozumiesz przysłowie

Każdy jest kowalem swego losu, według mnie to przysłowie znaczy, że każdy robi coś w celu ulepszenia swojego życia. Wszyscy ludzie ciężko pracują,aby kimś być, lecz nie każdemu się to udaje, ponieważ zbyt szybko się zniechęcają. Niektórzy ludzie do celu dążą "po trupach" tzn. za wszelką cenę chcą dotrzeć do celu, choćby nawet krzywdząc innych. Wiele...

Przydatność 65% Człowiek kowalem własnego losu

Czy to prawda, że każdy jest kowalem własnego losu? A może zasadniczy wpływ na życie ma przypadek, zbieg okoliczności? Moim zdaniem zasadniczy wpływ na własne życie ma każdy człowiek, a nie przypadek i zbieg okoliczności. Każdy przez swoje decyzje i zaangażowanie kształtuje nie tylko otaczający go świat, ale i samego siebie. Ma wpływ na to, co się z nim stanie w...

Przydatność 75% Każdy jest kowalem swojego losu.

Znane przysłowie głosi: „Każdy jest kowalem swojego losu”. Mądrość ludowa nakazuje wierzyć w zdolność kreowania przez człowieka swojej drogi życiowej. Czy na pewno jest to możliwe? W mojej pracy chciałabym znaleźć odpowiedź na to pytanie. Historia pokazuje, że człowiek swoją wiedzą i pracą potrafił zmienić świat. Wynalazł żarówkę, zbudował „drapacze...

Przydatność 60% Każdy jest kowalem własnego losu

"Każdy jest kowalem własnego losu" Wydaje mi się, że w tym przysłowiu jest wiele prawdy, ponieważ mamy możliwość wyboru drogi, którą chcemy dążyć i w każdej chwili możemy ją zmienić. Z drugiej strony to przyslowie nie zawsze sie sprawdza, ponieważ jest wiele rzeczy których zmienić nie potrafimy, których zmienić się nie da. Uważam że zdanie "Każdy jest...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji