Treść zadania

cipi-pli

Dlaczego księga Koheleta ma charakter egzystencjalny?? 5 punktów:):)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuvim - pisarze). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką. Datowanie księgi nie jest pewne; tematyka i styl wskazują na III w. p.n.e.. Księga zawiera świadectwo zainteresowań filozoficznych oraz eschatologicznych starożytnych Izraelitów.


  Treść księgi

  Księga Koheleta zawiera rozważania nad sensem życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi w pełni uszczęśliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, nawet mądrość nie czynią człowieka pewnym i zadowolonym. Tę myśl wyrażają słowa: "vanitas vanitatum, et omnia vanitas" - "marność nad marnościami i wszystko marność".

  Przekonanie o tym, że wszystko jest marnością dotyczy zjawisk przyrody, zabiegów człowieka zmierzających do osiągnięcia bogactwa i sławy, używania przyjemności i mądrości. Kohelet mówi o zachłanności ludzi, marnotrawstwie, traceniu i omijaniu tego, co piękne, chęci korzystania z jak największych przyjemności.

  Człowiek poddany jest prawom przemijania i zapomnienia. Powinniśmy czerpać z życia pełnymi garściami wszystko to, co sprawia nam radość – tak można odczytać treść zapisaną w księdze Koheleta. Autor podkreśla, że nie należy wyczekiwać jakiegokolwiek końca, a jedynie cieszyć się z tego, co mamy i to bez względu na wszystko. W życiu jest czas na radość i na smutek, i powinniśmy zachować odpowiedni dystans do życia. Należy utrzymywać umiar i rozsądek nie tylko w szczęściu, ale także przy niepowodzeniach.

  Właśnie stwierdzenie o niezbędnej równowadze między cierpieniem a szczęściem jest tezą „Ody do Rozpaczy”. W niej możemy przeczytać, iż cierpienie i rozpacz jest dopełnieniem człowieczeństwa, bez niego nie doświadczymy pełni życia, a także nie docenimy szczęścia.

  Podsumowując: powinniśmy żyć według prawa Bożego, gdyż Bóg nie przemija, jego mądrość jest wieczna, niezmienna. Wszystko, co posiadamy jest od Boga i On będzie sądził człowieka. Konkluzja Księgi Koheleta zawiera się w ostatnich wersach (12,13-14): "Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte: czy dobre było, czy złe" (Biblia Tysiąclecia).
  Marność [edytuj]

  Słowo marność (łac. vanitas), pochodzi z łacińskiego przekładu drugiego wersetu księgi (vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami, a wszystko marność) (Koh 1,2). Motyw marności najbardziej widoczny jest w epoce średniowiecza i baroku (fascynacja śmiercią przejawiała się w sztuce i literaturze). W innych epokach pojawiały się również związane z przemijaniem świata przemyślenia na tle egzystencjalnym.

  W wersji hebrajskiej do czynienia mamy ze słowem hewel, którego najlepszym tłumaczeniem jest (przemijanie). Parafraza więc brzmiałaby przemijanie nad przemijaniem; wszystko przemija. Tłumaczenie tych słów w Przekładzie Ekumenicznym brzmi: ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. Przyjęcie tej nie utartej w mowie potocznej wersji często pomaga spojrzeć na całość księgi nie tylko, jako tekst o tym, iż wszystko jest "bez sensu", na co wskazywać by mógł słynny aforyzm vanitas vanitatum (...).
  W literaturze i kulturze [edytuj]
  Księga Koheleta a literatura polska [edytuj]

  Do Księgi Koheleta nawiązuje Jan Kochanowski we fraszce O Żywocie ludzkim: Na koniec niefortuna albo śmierć przypadnie. W tym utworze można zauważyć związek z prawdami głoszonymi się coś innego, a w pewnym momencie, nagle wszystko się skończy -"śmierć przypadnie". W „Piosence” Czesława Miłosza także odnajdujemy prawdy o przemijalności rzeczy ludzkich i potrzebie zachowania dystansu do życia.
  W kulturze popularnej [edytuj]

  * W 1965 roku amerykańska grupa The Byrds zdobyła rozgłos, nagrywając własne opracowanie ballady Petera Seegera pt. "Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season)" do tekstu zaczerpniętego z biblijnej księgi Koheleta (Koh 3, 1-8)[1].
  * Swoją interpretację fragmentu Księgi Koheleta (Koh 3, 1-15) stworzyła polska grupa 2Tm2,3 w utworze "Każda rzecz ma swój czas" na albumie dementi (2008)

Rozwiązania

Podobne zadania

wiesia190471 Dlaczego współczesny człowiek nadal poznaje mity . dwa dowody Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: wiesia190471 6.4.2010 (17:39)
emef9 Dlaczego? Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: emef9 27.4.2010 (16:54)
malinowa Dlaczego Telimena została opiekunką Zosi ? Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinowa 25.5.2010 (19:11)
nighog wyjaśnij na czym polega umiarkowany charakter bajek Ignacego Krasickiego Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: nighog 25.5.2010 (22:00)
tomek635 Proszę Podaj Powody Dlaczego Starasz Się o Pracę Wskazówki: -Można Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: tomek635 29.7.2010 (23:58)

Podobne materiały

Przydatność 75% Księga Koheleta

Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa należy do ksiąg pouczających (dydaktycznych) ST. Autor przedstawił się jako Kohelet, co w języku hebrajskim oznacza zgromadzenie. Nazwa ta oznacza urząd mędrca przemawiającego na zgromadzeniach. Treścią Księgi Koheleta są rozważania nad sensem życia ludzkiego, próba odpowiedzi na pytanie, jaka droga prowadzi do osiągnięcia prawdziwego...

Przydatność 85% Księga koheleta

Księga Koheleta zawiera rozważania nad sensem życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi w pełni uszczęśliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, nawet mądrość nie czynią człowieka pewnym i zadowolonym. Tę myśl wyrażają słowa: \"vanitas vanitatum, et omnia vanitas\" - \"marność nad marnościami i wszystko marność...

Przydatność 85% Księga Koheleta

Kohelet to inaczej mędrzec przemawiający na zebraniu. Księga ta powstała około III w. p.n.e. Autor zastanawia się nad sensem życia, nad istotą ludzkiej egzystencji. Dochodzi do wniosku, że wszystko co otacza człowieka na ziemi jest niczym, lecz zwykłą marnością. Księga ma charakter osobistych zwierzeń mędrca i jest traktatem filozoficznym. Ideą przewodnią jest...

Przydatność 50% Księga Koheleta.

Księga Koheleta to księga mędrca przemawiającego na zgromadzeniu. Do XIX w. uważano, że jej autorem jest król Salomon, co podniosło rangę dzieła. Księga powstała w III w. p.n.e. Ma charakter monologu poetyckiego. "Marność" Myślą przewodnią utworu są słowa Koheleta "marność nad marnościami,...

Przydatność 50% "Jądro ciemności" jako utwór egzystencjalny.

"Jądro ciemności” jako utwór egzystencjalny Książka Josepha Conrada, pt.: „Jądro ciemności” porusza wiele problemów egzystencjalnych. Wiele zagadnień jest ponadczasowych i odnosi się także do dzisiejszych czasów. Jednym z nich jest szeroko pojęta cywilizacja. Jak należy w ogóle rozumieć słowo cywilizacja? Jest to stopień rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji