Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

lideczka221

znaczenie gospodarcze wód

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Woda jest jednym ze składników środowiska geograficznego, który w dużym stopniu wpływa na klimat, glebę, roślinność, zwierzęta oraz rzeźbę terenu. Jest niezbędna we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, m. in. w gospodarstwie domowym, rolnictwie, przemyśle, komunikacji, rekreacji, ale jest również groźnym żywiołem.
  Wodę wykorzystuje się na dwa sposoby :
  czerpanie ze zbiorników naturalnych,
  transport wodny, rekreacja, elektrownie wodne.

  Wody podziemne.

  Znaczna część wody opadowej wsiąka w podłoże zatrzymując się na warstwie nieprzepuszczalnej, wypełnia pory i szczeliny w skałach tworząc strefę nasyconą (saturację), której górną granicą jest zwierciadło wody podziemnej. Powyżej zwierciadła wody podziemnej występuje strefa nawietrzona (aeracja), której część porów i szczelin wypełnia powietrze i wilgoć gruntowa.

  Jeżeli przesiąkanie gruntu jest utrudnione lub niemożliwe, woda wypełnia pory i szczeliny w płytkiej warstwie tworząc wodę zaskórną.
  Woda zaskórna jest mało przydatna dla gospodarki ponieważ jest często zanieczyszczona z powierzchni gruntu, występują procesy gnilne, a przez to jest siedliskiem bakterii chorobotwórczych.
  Zimą woda zaskórna zamarza i wyrządza wielkie szkody m. in. rozsadza fundamenty, niszczy drogi.

  Wody gruntowe tworzą się wówczas gdy warstwa wodonośna znajduje się na większych głębokościach. Wody te wykorzystywane są dla celów pitnych, uzyskiwane za pomocą studni i źródeł.
  Wody artezyjskie powstają przy nieckowatej budowie terenu wówczas gdy skały nieprzepuszczalne przykrywają warstwę wodonośną, z której woda wypływa samoczynnie na powierzchnię , tworząc studnie artezyjskie.
  Wody artezyjskie mają duże znaczenie gospodarcze w zaopatrywaniu osiedli w wodę oraz nawadnianiu gruntów uprawnych.
  Wody gruntowe z reguły nie są wodami chemicznie czystymi. Zawierają rozpuszczone składniki mineralne tworząc wodę mineralną, którą ze względu na skład chemiczny dzieli się na :

  solanki , zawierające sól kamienną i sole magnezu,
  szczawy , zawierające wolny dwutlenek węgla,
  wody siarkowe, zawierające siarkowodór, siarczki lub siarczany,
  wody radoczynne , zawierające niewielkie ilości pierwiastków promieniotwórczych.
  Wody mineralne mają bardzo duże znaczenie w lecznictwie uzdrowiskowym. Wody głębinowe o podwyższonej temperaturze zwane cieplicami lub termami wykorzystuje się w lecznictwie, ogrodnictwie, gospodarce komunalnej, a także w przemyśle .

  Jeziora i zbiorniki retencyjne.

  Jeziora są to śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu, odgrywają one bardzo dużą rolę w przyrodzie i życiu gospodarczym. Są ważnymi zbiornikami retencyjnymi oddziaływującymi na lokalny klimat, stanowią środowisko życia roślin i zwierząt, dostarczają wody dla celów komunalnych i przemysłowych oraz mają duże walory rekreacyjne.

  Przyrodnicze i gospodarcze walory jezior spowodowały, że zaczęto budować zapory w celu czasowego zatrzymania wód rzecznych, tworząc w ten sposób sztuczne zbiorniki wodne - zwane również jeziorami zaporowymi. Budowane są one dla nawadniania gruntów, zaopatrywania w wodę pitną, ale głównie w celach energetycznych.

  Sztuczne zbiorniki wodne zwane również jeziorami retencyjnymi stanowią jeden z istotnych elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W przypadku zwiększonych opadów, potrafią one zatrzymać w sobie nadmiar wody, zabezpieczając niżej położone tereny przed zalaniem.
  Zbiorniki retencyjne są też wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a woda spiętrzona w zaporze zwykle zostaje zaprzęgnięta do produkcji prądu w elektrowniach wodnych.


  W ciągu ostatnich 30 lat zużycie wody niepomiernie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele np. : wzrastająca liczba pralek, zmywarek, myjnie samochodowe, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet.
  Duży wzrost zużycia wody związany jest nierozłącznie z rozwojem przemysłu, upowszechnieniem systemów irygacyjnych i coraz wyższym standardem życia.

Rozwiązania

Podobne zadania

athlon2244 Omów znacznie gospodarcze wód podziemnych Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: athlon2244 18.11.2010 (12:08)
karlowskam znaczenie gospodarcze mórz i oceanow Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: karlowskam 23.11.2010 (11:37)
lideczka221 określić rodzaje wód powierzchniowych-lądowych i podziemnych, ich znaczenie Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: lideczka221 26.11.2010 (18:11)
madzius1991 Wyjaśnij znaczenie parków narodowych i rezerwatow dla zachowania zasobor Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madzius1991 10.3.2011 (13:09)
potrzebny Podaj plusy i minusy położenia Polski : a) gospodarcze b) polityczne c) Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: potrzebny 2.10.2011 (13:03)

Podobne materiały

Przydatność 60% Znaczenie gospodarcze Bałtyku

Wszyscy władcy Polski, począwszy od Piastów, zdawali sobie sprawę jak wielkie korzyści niesie ze sobą dostęp do Morza Bałtyckiego. Za wszelką cenę dążono do posiadania dostępu do Bałtyku. Od zakończenia II Wojny Światowej Polska może się cieszyć długim brzegiem morskim. Jego długość wynosi 528 km i stanowi jednocześnie naturalną, północną granicę naszego kraju....

Przydatność 60% Znaczenie gospodarcze zbóż

Znaczenie gospodarcze pszenicy Jako surowiec chlebowy i paszowy ma znaczenie strategiczne. Powierzchnia światowych zasiewów sięga ok. 230 milionów ha, z czego 2,5 miliona to pola uprawne w Polsce. Najwyższe plony daje uzyskuje się w Holandii (8,5 t/ha), a także w Wielkiej Brytanii i Francji. W Polsce uzyskuje się plony ziarna średnio na poziomie 3,5 t/ha. Uprawia się głównie...

Przydatność 80% Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego.

Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w naszym kraju. Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołóstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę. Ponadto na dnie Bałtyku występują surowce mineralne, między innymi ropa naftowa, gaz ziemny, surowce skalne (np. piaski i żwiry), a także bursztyn. Transport morski umożliwia...

Przydatność 70% Omów znaczenie gospodarcze i głowne kierunki rozwoju handlu zagranicznego Polski.

Handel zagraniczny stanowi dla każdego kraju b.ważną dziedzinę w rozwoju społ-gosp. kraju. Przedmiotem wymiany międzynarodowej są surowce, produkty, usługi, transfer (przekazywanie) myśli. Znaczenie handlu zagranicznego: - najważniejszy czynnik dochodu narodowego kraju, - przyczynia się do rozwoju specjalizacji produkcji i usług w ramach międzynarodowego podziału pracy, -...

Przydatność 55% Znaczenie społeczne i gospodarcze kolonizacji na prawie niemickim.

Kolonizacja na prawie niemieckim odbywała się najczęściej w formie przenoszenia już obecnej wsi polskiej na prawo niemieckie albo lokacji nowych wsi na podstawie przywileju wydawanego przez pana. Znacznie społeczne i gospodarcze lokacji było ogromne,wiązało się z racjonalizacją ciężarów(ścisłym określeniem),a tym samym wyeliminowaniem często nieokreślonych,różnorodnych...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.