Treść zadania

beatab19677

OBLICZ WYSOKOŚĆ SŁOŃCA W MOMENCIE GÓROWANIA W WARSZAWIE (21 STOPNI E,52 STOPNIE N) W PIERWSZYCH DNIACH ASTRONOMICZNYCH PÓR ROKU?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • WIELKIE DZIĘKI:)))))) TERAZ WIEM O CO CHODZI:)))) GEOGRAFICZKA NIE WYTŁUMACZYŁA JAK TO ZROBIĆ ,ZADAŁA OBLICZENIA DO DOMU:)))) DZIĘKI ,DZIĘKI WIELKIE:))))

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  wzory:
  a) 21 II 23 IX --> h = 90° - φ
  b) 22 VI --> h = 90° - φ + 23°27'
  c) 22 XII --> h = 90° - φ - 23°27'

  Warszawa 52°N

  a) h = 90° - φ
  h = 90° - 52° = 38°

  b) h = 90° - φ + 23°27'
  h = 90° - 52°+23°27' = 61°27'

  c) h = 90° - φ - 23°27'
  h = 90° - 52° - 23°27' = 14°33'

Rozwiązania

Podobne zadania

kora1616 Wyobraz sobie, że wznosisz sie wysoko nad powierzchnię ziemi. Po czym Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kora1616 28.10.2010 (15:43)
~paulina w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo zaznacza się przewagę kobiet. Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~paulina 18.9.2013 (18:07)

Podobne materiały

Przydatność 75% Imigranci – dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych.

Imigranci stanowią nieodłączny element każdego społeczeństwa, cywilizacji czy kraju. Byli , są i będą obecni w życiu krajów, do których się udają. Największy odsetek ludności imigruje do krajów wysoko rozwinięty, bo to właśnie one dają im szanse zaistnieć. Do takich krajów zalicza się Stany Zjednoczone, Japonie, państwa Europy Zachodniej , Kanadę, Nową Zelandię,...

Przydatność 65% Porównanie krajów słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

Temat: Porównaj kraje słabo i wysoko rozwinięte gospodarczo pod względem: a) Wskaźnika przyrostu naturalnego b) Struktury wieku c) Struktury płci d) Struktury zatrudnienia ad a) Wskaźnik przyrostu naturalnego Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w ciągu określonego czasu. Aby...

Przydatność 55% Mierniki rozwoju gospodarczego państw słabo, średnio i wysoko rozwiniętych

Treść pracy w załączniku w pliku .doc

Przydatność 80% Dlaczego proces starzenia się społeczeństwa jest charakterystyczny dla społeczeństw wysoko rozwiniętych?

Jedną z charakterystycznych cech wysoko rozwiniętych społeczeństw jest postępujący proces ich starzenia się. Społeczeństwa te odnotowują znacznie niższy przyrost naturalny niż rozwijające się. Jest to spowodowane wieloma czynnikami charakterystycznymi dla krajów bogatych, będących na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Postaram się wyjaśnić, na czym polega zjawisko...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji