Treść zadania

anetkawsiz

Co oznacza że choroba genetyczna jest sprzężona z płcią ? Podaj 3 przykłady takich chorób . Dziekuje za odpowiedzi

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  no jak. to bylo w gimnazjum :) Choroby sprzężone z płcią są determinowane poprzez obecność recesywnych alleli na chromosomie X. Aby choroba dała o sobie znać u kobiet, oba chromosomy X muszą posiadać recesywny allel. u mężczyzn natomiast choroba ujawnia się ponieważ jako słaba płeć :) posiadają oni tylko 1 chromosom X.

  np. hemofilia, Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (zanik mięsni), no i daltonizm (u ok. 15% mężczyzn ),

Rozwiązania

 • userphoto

  Choroby sprzężone z płcią są determinowane przez obecność alleli na chromosomie X. Przy chorobach recesywnie dziedziczonych, aby choroba ujawniła się u kobiety, oba chromosomy X muszą posiadać recesywny allel (kobieta musi być homozygotą, heterozygotyczna kobieta jest nosicielką), natomiast choroba ujawni się u mężczyzn gdyż posiadają oni tylko jeden chromosom X (samiec jest hemizygotą). Czasem u kobiet heterozygot obserwuje się wystąpienie takiej choroby bez pełnych objawów klinicznych ze względu na lionizację czyli losową inaktywację jednej kopii chromosomu X. Istnieją także choroby sprzężone z płcią o dziedziczeniu dominującym, do nich należy np. zespół Retta.

  Do chorób sprzężonych z chromosomem X należą, między innymi:

  dystrofia mięśniowa Duchenne'a
  choroba Menkesa
  adrenoleukodystrofia
  zespół Alporta
  zespół niewrażliwości na androgeny
  zespół Bartha

Podobne zadania

anetkawsiz Dlaczego możemy uznać że Drosophila melanogaster jest dobrym obiektem do Przedmiot: Biologia / Studia 1 rozwiązanie autor: anetkawsiz 22.11.2010 (14:56)
kaassiaa91 przykłady trucizn pochodzenia antropogenicznego, podaj ich źródła Przedmiot: Biologia / Studia 1 rozwiązanie autor: kaassiaa91 13.1.2011 (14:14)
231423 Podaj trzech przedstawicieli bezkręgowców zmiennocieplnych. Przedmiot: Biologia / Studia 5 rozwiązań autor: 231423 21.7.2011 (15:59)
231423 Czy układ nerwowy muchy jest położony po grzbietowej stronie ciała? Przedmiot: Biologia / Studia 6 rozwiązań autor: 231423 21.7.2011 (16:00)
231423 Czy pszczoła jest zmiennocieplna? Przedmiot: Biologia / Studia 6 rozwiązań autor: 231423 21.7.2011 (16:00)

Podobne materiały

Przydatność 75% Choroba Genetyczna

Choroba genetyczna 1. Choroby genetyczne (gr. genetes = rodzic, zrodzony), to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Ze względu na rodzaje mutacji wyróżnia się choroby genetyczne niedziedziczące się, które powstają wskutek mutacji DNA tylko w komórkach...

Przydatność 85% Hemofilia jako choroba genetyczna

Przyczyny Skłonność do krwawień, cechująca hemofilię jest następstwem anomalii w wytwarzaniu czynnika krzepnięcia VIII lub IX. Te czynniki o budowie białka krążą we krwi i zostają aktywowane w razie krwawienia, biorąc udział w krzepnięciu krwi. Jeżeli stężenie jednego z tych czynników nie jest wystarczające lub budowa jednego z nich nie jest prawidłowa, to krzepnięcie...

Przydatność 100% Choroba

Dziwne uczucie w brzuchu jakby motyle to chyba pierwsze objawy . To na pewno nic strasznego. Niestrawność czy pewnie coś takiego. Spokojnie . Podjęta decyzja. Do lekarza czas się wybrać. Ubrana wyszykowana .. Gotowa Idę wolnym krokiem nie za szybko tak normalnie. Wszyscy patrzą się na mnie z przerażoną miną. Czyżbym bluzkę miała brudną ? Włosy tłuste? Wchodzę pełno...

Przydatność 60% Inżynieria genetyczna

Zespól technik badawczych pozwalajacy na wyizolowanie i charakterystyke okreslonych genów , a takze wprowadzenie do nich zmian. Dziedzina mlodsza od poprzedniej. Rozwijana od poczatku lat 70-tych naszego wieku. Podstawa jej rozwoju byla seria odkryc , z których wiele zostalo nagrodzonych Nagrodami Nobla. Odkrycie dwóch typów enzymów przyczynilo sie w duzej mierze do rozwiniecia technik...

Przydatność 70% Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wieków żywe organizmy w procesie produkcji, jak np. wykorzystywanie drożdży do pieczenia chleba czy fermentacji. Termin ten jest także używany do określenia rozważnej hodowli roślin lub zwierząt w celu osiągnięcia konkretnego,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji