Treść zadania

syylwia

omów światopogląd XX-lecia międzywojennego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

justyna_90 PROSZE O POMOC Tragizm i paradoks w utworach 20-lecia miedzywojennego. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: justyna_90 15.10.2010 (12:03)

Podobne materiały

Przydatność 65% Kultura 20-lecia międzywojennego

POCZĄTEK: I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśród proletariatu innych państw, stanowiła początek niepokojów. Zakończenie I Wojny Światowej wyzwoliło dążenia niepodległościowe i zamknęło epokę kolonializmu. Do przekształcenia nowej...

Przydatność 50% Opracowanie XX lecia miedzywojennego

1. Czas trwania Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury. Początek przypada na rok 1918- zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska odzyskała niepodległość, a koniec na rok 1939- wybuchła druga wojna światowa. 3. Nowe tendencje w poezji EKSPRESJONIZM -...

Przydatność 70% Ugrupowania XX-lecia międzywojennego

AWANGARDA KRAKOWSKA – termin „awangarda” odnosi się nie tylko do literatur, ale w ogóle do sztuki rozwijanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Można go rozumieć jako zespół tendencji w sztuce międzywojennej, wyrażającej się przede wszystkim antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji XIX-wiecznego realizmu i naturalizmu, poszukiwanie środków artystycznego przekazu,...

Przydatność 50% Omówienie wierszy z XX lecia

Wiersze Juliana Przybosia ” Echo”- wspomnienie głosu z przeszłości. Wyznacznikiem przestrzeni jest wieś: -zboże i wiklina oraz miasto –z miejskiej ciżbym się wypruł .Sytuacja podmiotu lirycznego „ Skupiony jak nabój wyostrzoną dumą”. Cechy podmiotu lirycznego to zacięty, milczący, silny- czyli jest to silna osobowość posiada wewnętrzną moc godność. Są tu typowe...

Przydatność 75% Omów problematykę wybranej powieści XX lecia międzywojennego.

Literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego często wydaje się trudna i niezrozumiała, głównie ze względu na jej odmienność wobec epok poprzednich. Jej właściwe odczytanie odkrycie wielu sensów, wydaje się niemożliwe bez zapoznania się z najważniejszymi czynnikami, które ukształtowały kulturalne oblicze tego okresu. Jest to czas gdzie bardzo wiele zmieniło się na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji