Treść zadania

anittusia

Błagam o pomoc!!! Praca porównawcza wybranych krajów geograficznych na przykładach lasów równikowych lasów borealnych stepów.
Z góry dziękuje ;)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    lasy równikowe i lasy borealne i stepy występują w okolicach równika gdzie w niektórych częściach świata jest klimat ciepły lub podzwrotnikowy albo bardzo gorący.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz wybranych krain geograficznych Polski

Przeglądając mapy topograficzne Polski rzuca się w oczy znaczne urozmaicenie rzeźby terenu. Stan ten jest efektem długiej historii geologicznej i działalności wielu procesów endo- i egzogenicznych. Najbardziej jednak spektakularne, widoczne w mniejszym lub większym stopniu na terenie całej Polski piętno odcisnęły zlodowacenia plejstoceńskie. W ciągu ostatniego miliona lat...

Przydatność 70% Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetycznym w wybranych przypadkach W każdym miejscu pracy istnieje zagrożenie ulegnięciu wypadkowi. Dlatego niezbędne jest wyeliminowanie zagrożeń. Jednak pomimo najlepszych starań i rozwiązań często dochodzi do jakiś nieprzewidzianych wypadków. W takich przypadkach należy posiadać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i...

Przydatność 90% Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetycznym w wybranych przypadkach W każdym miejscu pracy istnieje zagrożenie ulegnięciu wypadkowi. Dlatego niezbędne jest wyeliminowanie zagrożeń. Jednak pomimo najlepszych starań i rozwiązań często dochodzi do jakiś nieprzewidzianych wypadków. W takich przypadkach należy posiadać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i...

Przydatność 85% Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresie życia skazanego na tzw. Wolności. W dużym stopniu ogranicza powrót na drogę przestępstwa. Głównie dotyczy to osób, które zostały skazane na...

Przydatność 55% Praca

Rynek pracy funkcjonuje na podobnej zasadzie jak rynek dóbr i usług konsumpcyjnych.Stronę podażową na rynku pracy stanowią osoby zatrudnione oraz te,które chcą podjąć prace.Strone popytową reprezentują pracodawcy,tj.przedsiębiorstwa,instytucje,które zatrudniają pracodawców.Równowaga na rynku pracy występuje przy takiej ilości płacy,przy której pracownicy chcą świadczyć...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji