Treść zadania

orczyki123

W jaki sposób w ruchu jednostajnie przyspieszonym (przy v0=0) szybkość ciała zależy od drogi?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Gdy prędkość poczatkowa = 0 ,korzystamy ze wzoru:
    s = 1/2 t v
    predkość ciała jest wprost proporcjonalna do drogi -jak droga rośnie to i prędkość rośnie.

Rozwiązania

Podobne zadania

marla218 jaki jest opór przewodnika przez ktory w czasie 2s przepływa 12*10to potegi Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: marla218 8.4.2010 (21:57)
Kociu Zastosowanie ruchu cząsteczek elektrycznych !!! Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kociu 10.5.2010 (17:25)
xmelciax13 Wyjaśnij, w jaki sposób w reakcji rozszczepienia uzyskuje się energie jądrową. Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: xmelciax13 15.5.2010 (18:41)
Nieznany Przedstaw na wykresie zależność gęstości gazu od jego temperatury przy Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 18.5.2010 (16:43)
nowello Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyśpieszonym,w czwartej Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: nowello 19.5.2010 (15:39)

Podobne materiały

Przydatność 55% Ruch jednostajny

Ruch jednostajny RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta. 2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi, np.: Samochód w pierwszej sekundzie ruchu przejechał 20 metrów, w drugiej sekundzie ruchu przejechał kolejne 20 metrów i w trzeciej sekundzie ruchu kolejne 20...

Przydatność 70% Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np. człowiek jadący samochodem jest w stanie spoczynku względem samochodu, ale porusza się względem drogi. Tor jest to linia...

Przydatność 50% Ruch jednostajny prostoliniowy (przyspieszony)

Ruchem jednostajnym , prostoliniowym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta , w jednakowych odstępach czasu ciało doznaje jednakowych przesunięc , prędkosc ma wartosc stałą a droga jest wprost proprcjonalna do czasu . Ruchem jednostajnym - ze stałą prędkoscia poruszaja sie wskazówki zegara , ziemia w układzie słonecznym . Ruchem jednostajnie prostoliniowym...

Przydatność 75% Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisać gdzie: -prędkość chwilowa V- wartość wektora prędkości (szybkość) -przemieszczenie s - droga pokonana przez ciało w czasie t t-...

Przydatność 70% Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy prędkością. Prędkość wyrażamy wzorem: v = s / t Jednostka prędkości w układzie SI to metr na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji