Treść zadania

wercias16

Anomalna rozszerzalność wody . Wyjaśnić jej znaczenie w przyrodzie.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • wisiunia PLAGIAT !!!!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Anomalna rozszerzalność wody - zmniejszanie się objętości wody w miarę wzrostu temperatury w przedziale od 0 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza. Jednocześnie wiąże się to ze wzrostem gęstości wody. Fakt, że w temperaturze 40C woda wykazuje największą gęstość, ma doniosłe znaczenie dla utrzymania życia organicznego w wodzie w czasie zimy. Woda w zbiornikach naturalnych chłodzi się od powierzchni. Po osiągnięciu temperatury 40C dalsze jej obniżanie spowoduje, że woda o tej temperaturze, jako mająca największą gęstość, czyli najcięższa, opadnie na dno zbiornika wodnego, a woda chłodniejsza o mniejszej gęstości wypłynie na powierzchnię. Proces ten trwa aż do osiągnięcia temperatury 00C. Wtedy woda zaczyna zamarzać, a lód, który ma gęstość jeszcze mniejszą niż woda (dla lodu 0,9g/cm3) utrzymuje się z łatwością na jej powierzchni. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym zamarzanie zbiorników wody do dna, jest złe przewodnictwo cieplne lodu. Pod warstwą lodu, blisko dna, temperatura wody utrzymuje się na poziomie 40C, zapewniając rybom i innym zwierzętom odpowiednie warunki do przeżycia. Natomiast zjawisko rozszerzania się zamarzającej wody może być szkodliwe w skutkach. W zimie zdarza się, że zamarzająca w rurach wodociągowych czy kaloryferach woda powoduje ich pękanie. Zjawisko to jest także przyczyną procesu wietrzenia skał. Woda, dostająca się w szczeliny pomiędzy skałami, w czasie mrozów zamarza i zwiększa swoją objętość, krusząc skały.


    POZDRAWIAM :Tomasz

Rozwiązania

Podobne zadania

heavymetal zasada działania (może być kaloryfera,wskaźnika poziomu wody w Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: heavymetal 7.4.2010 (13:55)
ewaturek1990 ile waży jeden litr wody Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewaturek1990 9.4.2010 (10:00)
xolusiaa Do wody o temperaturze 30 stopni Celsjusza wlano 400g wody o temperaturze 353 Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: xolusiaa 25.4.2010 (22:42)
anulka14 Kostka lodu ma krawędź 2 cm. Wrzucono ją do wody. Oblicz stosunek Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: anulka14 26.5.2010 (20:12)
anitka0050 Energia Słońca i jej znaczenie dla Ziemi. Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: anitka0050 26.5.2010 (22:26)

Podobne materiały

Przydatność 60% Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody i jej znaczenie w przyrodzie

Plan: 1. Wstęp 2. Stany skupienia wody i ich właściwości 3. Znaczenie wody w przyrodzie 4. Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody 5. Zasoby wodne 6. Ochrona zasobów wodnych 7. Erozja 8. Zmiany stanu skupienia wody 9. Podsumowanie Wstęp Woda jest najważniejszą substancją życiową (bez wody nie ma życia) i budulcową (człowiek w ok. 70% składa...

Przydatność 65% Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody i znaczenie tego zjawiska w przyrodzie (załącznik jest ze zdjęciami)

Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody i znaczenie tego zjawiska w przyrodzie I Anomalna rozszerzalność temperaturowaa wody Typowymi zjawiskami związanymi z wymianą ciepła z otoczeniem są zmiany rozmiarów i stanu skupienia ciał. Objętość prawie wszystkich ciał z małymi wyjątkami zmienia się liniowo wraz z temperaturą. Najpopularniejsza z cieczy - woda zachowuje...

Przydatność 70% Znaczenie wody w przyrodzie

Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Stanowi przedmiot konsumpcji, warunek higieny i rekreacji. Zasoby wodne Ziemi szacowane są na około 1,3 do 1,5 mld km3. Wody słone stanowią 96,5% ogólnych zasobów...

Przydatność 60% Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka

"Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia" - Benjamin Franklin Woda to związek chemiczny niezbędny do podtrzymania życia. Niektóre drobnoustroje potrafią żyć bez powietrza, nie istnieje jednak organizm zdolny przeżyć bez wody. Nic dziwnego - stanowi ona główny składnik wszystkich organizmów żywych. Organizm: Udział procentowy wody: -...

Przydatność 50% Znaczenie wody i powietrza w przyrodzie

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody, ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji