Treść zadania

Patrick13

Napisz jak najwięcej wyrazów, w których ukryjesz wyraz król, róz, wór przykłady KRÓLik, wRÓŻba, tWÓRca

Proszę o szybką odp. pliss

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

  • userphoto

    róza , królowa, królik * ekskról * królica * królowa * królewna * króliczy * królisko * królować * królówka * wicekról * królestwa * królestwo * królestwu * królewicz * królewski * króliczek * królikowy * królujący * małpikról * ekskrólowa * królestwem * królewięta * królobójca * mysikrólik * bezkrólewie * królewiacki * królewiątko * królewiecki * królewskość * królikarnia * królobójczy * króliczarnia * królobójstwo * podkrólestwo * antykrólewski * królobójczyni * niekrólowanie * wicekrólestwo * królewiczowski * królewszczyzna, różyczka różyczki ,różany rózowość, różowaty, rózyczka różowy,

  • userphoto

    KRÓLewna, KRÓLewicz, KRÓLewski, KRÓLestwo, KRÓLiczy, kRÓLować,
    RÓŻowy, RÓŻne, RÓŻki, pRÓŻne, RÓŻaniec, RÓŻnorodne, RÓŻa, podRÓŻe, RÓŻane, RÓŻyczka,
    dWÓR, śpiWÓR, stWÓR, zaWÓR, otWÓR,

Podobne zadania

jorju 1.napisz wiązki frazeologiczne 2.napisz wyrazy rymujace sie Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa 2 rozwiązania autor: jorju 29.3.2010 (18:34)
olunia22 do wyrazu rodzina dopisz wyrazy pokrewne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa 6 rozwiązań autor: olunia22 14.4.2010 (19:45)
kaja_1107 podaj wyrazy podobne słów wesoły i smutny Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa 1 rozwiązanie autor: kaja_1107 21.4.2010 (22:02)
kaja_1107 podaj wyrazy bliskoznaczne do wyrazów wesoły smutny Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa 2 rozwiązania autor: kaja_1107 21.4.2010 (22:08)
laforyndka4 Wyrazy bliskoznaczne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa 7 rozwiązań autor: laforyndka4 22.4.2010 (19:33)

Podobne materiały

Przydatność 60% Wyrazy małżeńskiej wierności

Małżeństwo, to sakrament zawierany przez dwojga ludzi, niekoniecznie młodych. Przeważnie jest to kobieta i mężczyzna, którzy są dojrzali wewnętrznie i zdecydowanie chcą zrobić krok w przód w swym życiu. Faktem jest, że aby zaistniało prawdziwe małżeństwo, niezbędna jest do tego miłość, czułość, chęć poświęcenia się dla drugiego człowieka, bezgraniczne...

Przydatność 55% Wyrazy i zwroty

1. Zdrowie 2. W banku 3. W hotelu 4. Biuro rzeczy znalezionych 5. U szewca 6. W pralni 7. U krawca 8. U zegarmistrza 9. U fryzjera 10. W restauracji 11. Samochody i policjanci 12. Na lotnisku i na granicy 13. Telefony 14. Na poczcie 15. W sklepie 16. Życie codzienne 17. W poszukiwaniu pracy 18. Środki transportu 1. Zdrowie: Słownik: · bleeding- krwawienie ·...

Przydatność 80% Przypadki i wyrazy pomocnicze.

Mianownik (M.) Kto? Co? Dopełniacz (D.) Kogo? Czego? (nie ma) Celownik (C.) Komu? Czemu? (się przyglądam) Biernik (B.) Kogo? Co? (widzę) Narzędnik (N.) Z kim? Z czym? (idę) Miejscownik (Msc.) O kim? O czym? (mówię) Wołacz (W.) O! (witaj/witajcie) np. L. Pojedyncza L. Mnoga M. przyjaciel przyjaciele D. przyjaciela...

Przydatność 50% Określanie czasu - ważniejsze wyrazy i wyrażenia

-TOUT DE SUITE [ tutsłit] - błyskawicznie -ETRE A L'HEURE [etr a ler] - być punktualnie -INSTANT [ ęstą] - chwila -MOMENT [ momą] - moment -JUSQU'AU MIDI [ żisko midi] - do południa -DEUX HEURES...

Przydatność 65% Synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy pokrewne - znaczenie pojęć

Synonimy - wyrazy biskoznaczne np . Duży > wielki > ogromny ... Ładny > śliczny > piękny Antonimy - wyrazy przeciwstawne np. ciemny - jasny duży -mały Homonimy - wyrazy o takiej samej strukturze graficznej (tzn. tak samo brzmiące, o identycznym zapisie) mające zupełnie odmienne znaczenie. np. Zamek - z piasku Zamek - od kurtki Pilot -...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji