Treść zadania

crunk

Osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  -wytapianie brązu
  -pismo piktograficzne-klinowe
  -wynalezienie koła
  -system irygacyjny
  -kalendarz księżycowy (rok-354dni, 12 miesięcy)

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Zagrożenia cywilizacyjne

Zanieczyszczenia gleb i gruntów Grunty zanieczyszczane są przez substancje chemiczne i radioaktywne oraz mikroorganizmy występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalna zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii oraz energii w ekosystemach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych, komunalnych, spalin. Zanieczyszczenia mogą zmieniać...

Przydatność 80% Choroby cywilizacyjne.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu). Są to głównie: nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, zaburzenia...

Przydatność 55% Choroby cywilizacyjne

Wstęp: Choroby te występują najczęściej z zanieczyszczenia powietrza lub innych zakaźnych zjawisk. Powietrze nad wieloma miastami jest żółtobrunatne a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany jest zanieczyszczeniami powietrza. Współcześnie do atmosfery ziemskiej masowo dostają się gazy i mikroskopijne pyły. Tylko czasem pochodzą...

Przydatność 65% Choroby cywilizacyjne.

Choroby cywilizacyjne nierozłącznie wiążą się z pojęciem chorób społ. Granica między nimi jest dość niewyraźna. Choroby cywilizacyjne przez swą powszechność stają się chorobami społ. Ich przyczyną jest postęp techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji oraz chemizacja środowiska. Wiele z tych schorzeń jest następstwem wypadków, zatruć przemysłowych,...

Przydatność 70% Choroby cywilizacyjne

Referat ten będzie zawierać informacje o chorobach cywilizacyjnych ich objawach sposobie ich leczenia oraz miejsca występowania tych chorób. Referat będzie przekazywał też informacje o tych chorobach ich opis. Choroby cywilizacyjne występują przeważnie w krajach o wysokim procencie zurbanizowania oraz w tych krajach, które nie stosują profilaktyki przed tymi chorobami....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji