Treść zadania

Nastka

Potrzebuje prace na temat:
a)rolnictwo w strefie umiatrkowanej
lub:
b)transformacja rolnictwa w krajach postkomunistycznych.
Jeden temat na cała stronę a4 (ta duża :) )
dam NAJ !!!

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Dzieki wielkie :))

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Jeśli chodzi o uprawiane rośliny, to są to typowe rośliny dla strefy umiarkowanej klimatu. Można tu wymienić pszenicę, kukurydzę czy buraki cukrowe. Często prowadzi się wręcz przeRolnictwo-podstawowa gałąź produkcji materialnej, wytwarza produkty żywnościowe i surowce przemysłowe poprzez uprawę roślin i chów zwierząt. Wykorzystuje ona zasoby oraz siły przyrody i daleko uzależnione są od warunków przyrodniczych. Największy wpływ na rozwój rolnictwa mają: -warunki klimatyczne

  -stosunki wodne
  -warunki glebowe
  -rzeźba terenu

  UKSZTAŁ. POW. związane jest z budową geologiczną.

  Polska to kraj nizinny; 54% powierzchni leży poniżej 150m.

  Dla gospodarki duże znaczenie mają wielkość względne - różnice wysokości na określonym terenie.

  Wysoczyzny morenowe na pół. kraju oraz obszary górskie na poł. stanowią aż 40% pow. , która narażona jest na erozję. Aby przeciwdziałać erozji wprowadza się specjalne. zabiegi

  -zakrzewianie
  -miedź
  -orka w poprzek stoku
  -tresowanie stoku

  Rzeźba terenu wpływa na

  -stosunki wodne

  -mikroklimat
  -miąższość gleby

  grubość warstwy glebowej i wilgotność, warunki cieplne zależne są także od nachylenia stoku

  KLIMAT

  Znaczenie Poszczególnych czynników klimatycznych nie jest jednakowe dla wszystkich upraw.

  Dla rolnictwa ważna jest długość okresu wegetatywnego. Najkrótszy okres wegetacji trwa 190-200 dni

  -Karpaty
  -Sudety
  -wsch. Część pojezierza mazurskiego
  -wyższe partie pojezierza pomorskiego

  200-300 dniowy okres notuje się w:

  -Kotlinach podkarpackich
  -pas niziny śląskiej aż po Szczecin

  najdłuższy w pasach między Bahnią a Dębicą

  od Opola przez Głogów do zach. przygranicznych część Polski

  Okres wegetacyjny W Pol. Na ogół korzystny dla uprawy większości roślin właściwych strefie umiarkowanej.

  GLEBY

  Poszczególne typy gleb ich naturalna żyzność ukształtowały się w danej strefie klimatycznej pod wpływem podłoża-skały macierzystej, stosunków wodnych i szaty roślinnej, czasu trwania procesu glebotwórczego, a także działalności człowieka.

  Najżyźniejsze g. Strefowe: czarnoziemy, g. Brunatne; g. astrefowe mady g. Wytworzone na tufach wulkanicznych rędziny powstałe na skałach wapiennych i czarne ziemie bagienne.

  Najlepsze warunki rozwoju rolnictwa stwarzają tereny nizinne, lekko pofałdowane, przedgórza, stoki starych wyżyn i kotliny śródgórskie.

  Efekty gospodarki rolnej zależą nie tylko od potencjału przyrodniczego, ale również od innych czynników. Formy własności ziemi i wielkości gospodarstw rolnych mają wpływ na sposoby gospodarowania oraz efekty produkcyjne rolnictwa.

  Rolnictwo polskie- 3 formy społeczno-własnościowe

  gospodarka indywidualna 76% użytków rolnych kraju

  gosp. Państw -Agencja własność. rolnej skarbu państwa-18, 7%

  gospod. Spółdzielcza - 4 % pow. Zasiewów

  Pols. Rolnictwo indywidualne jest niedofinansowane, słabo wyposażone tech. O przewadze tradycyjnych sposobów gospodarowania i stosunkowo małych efektach produkcyjnych.

  Gosp rol-obszar w użytkwaniu rolniczym o pow. więk 0, 5ha

  Zboża- rośliny jednoliścienne należące do traw dostarczają od 40-75% cal. I białka spożywczego; na świecie na ich uprawę przeznacza się 60% pow. gruntów ornych.mysłowy chów bydła, drobiu i trzody chlewnej.

Rozwiązania

Podobne zadania

gwiazdeczka0312 potrzebuje referat z geografii Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gwiazdeczka0312 9.5.2010 (16:31)
paula0382 potrzebuje pracy na temat: KRĄG INDYJSKI pomóżcie Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: paula0382 15.10.2010 (12:46)
danutao26 prosze o szybka pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! potrzebuje wypisac ile procent Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: danutao26 23.10.2010 (15:04)
malutka145 DZIAŁALNOŚĆ RZEK I RUCHY MAS SKALNYCH 1.Potrzebuje uzupełnic Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malutka145 6.11.2010 (15:03)
MiRaBeLkA Wykorzystywanie rzek na ziemi! Potrzebuje referat do szkoły minimum na 3 Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: MiRaBeLkA 21.11.2010 (19:11)

Podobne materiały

Przydatność 65% Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga

Motto: „Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga.” Szanowni zebrani, koleżanki i koledzy chciałbym dzisiaj wypowiedzieć się na temat potrzeby wiary a w szczególności wiary w Boga. Trudno nawet dokładnie zdefiniować kim jest Bóg? Wiemy, że podobno jest dobry, sprawiedliwy, miłosierny, ale czy On naprawdę jest? Żeby żyć musimy oddychać, jeść, pić,...

Przydatność 75% Czy człowiek potrzebuje zmian?

Czy człowiek potrzebuje zmian? Otóż uważam, że owszem. Ludzie, gdy nie zmieniają się, swojego stylu ubierania się, pracy, otoczenia, czy miejsca zamieszkania, mają wrażenie, iż nie rozwijają się. Często boimy się zmian, tego, że gdy już się na nie zdecydujemy, to okaże się ona zmianą na gorsze. Fakt, że ktoś staje się inny lub coś staje inne niż dotychczas przeraża...

Przydatność 60% Każdy potrzebuje przyjaciela - rozprawka

W mojej pracy rozważę tezę dotyczącą tematu : Każdy potrzebuje przyjaciela. Jest to zagadnienie, które jest problemem mojej dzisiejszej rozprawki. Według mnie twierdzenie, że każdy potrzebuje przyjaciela jest prawdą. Wszystko co człowiek robi z przyjacielem jest przyjemnością. Przytoczę kilka argumentów aby potwierdzić swoją tezę: Rozpocznę od najważniejszego dla mnie...

Przydatność 50% Czy współczesny świat potrzebuje Judymów.

Doktor medycyny( chirurg). Idealista walczący o dobro najbiedniejszych. Człowiek, który zdobył swoje wykształcenie z ogromnym trudem i dzięki ogromnej sile woli. Samotnik z wyboru. Taki właśnie pragnął być Stefan Żeromski- pragnął mieć wybór. Uniemożliwiła mu to choroba. Zmuszony do opuszczenia szkoły, zmuszony do odstąpienia od swojej pierwszej prawdziwej miłości...

Przydatność 55% Człowiek potrzebuje drugiego człowieka - rozprawka

Wszyscy dobrze wiemy, że na świecie żyją ludzie samotni potrzebujący przyjaciół. Są też tacy, którzy dobrowolnie skazali się na życie w odosobnieniu. Powszechnie uważa się ich za pomylonych. Osobiście uważam, że izolowanie się od społeczeństwa jest jak śmierć za życia. Myślę że, człowiek nie może żyć bez drugiego człowieka dlatego, że naszym naturalnym...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji