Treść zadania

lalusia

POMOCY!!! OSIĄGNIĘCIA CYWILIZACYJNE LUDÓW STAROŻYTNYCH

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  - Mezopotamia, lud: Sumerowie:
  a)wspaniałe budowle do celów religijnych, pełniące funkcje świątyń i obserwacji astronomicznych: zikkuraty (zbudowane z suszonej cegły)
  b)wiszące ogrody Semiramidy (jeden z 7 cudów świata starożytnego)

  -Egipt:
  a)wielkie grobowce faraonów: piramidy oraz mastaby
  b)ogromne posągi faraonów: posąg Ramzesa II w Karnaku
  c)świątynie z kamienia: Świątynia Amona w Luksorze, do której prowadzi przepiękna aleja sfinksów

  -Palestyna
  a)ogromna świątynia: Świątynia Salomona w Jerozolimie

Rozwiązania

 • madziulka18

  Osiągnięcia Egipcjan:
  obliczanie wylewów Nilu
  ustalenie długości roku słonecznego na 365 dni i podziału go na 12 miesięcy
  obliczanie zaćmienia słońca
  zastosowanie ziół w medycynie
  balsamowanie ciał
  wynalazek zegara wodnego i piaskowego (klepsydra)
  budowa kanałów
  budowa piramid
  hieroglify
  Księga Umarłych
  napisy na ścianach piramid
  papirus
  rozwinęła się literatura
  Osiągnięcia Greków:
  filozofia
  teatr
  literatura
  architektura (porządek joński doński i koryncki)
  rzeźba
  igrzyska olimpijskie
  Osiągnięcia Rzymian:
  Filozofię,
  Literaturę,
  Religię,
  Sztukę,
  Budownictwo,
  Retorykę,
  Historiografię,
  Naukę,
  Osiągnięcia Mezopotamczyków:
  wynalezienie pisma
  handel
  nowa jednostka długosci
  stosowanie tablic do obliczania pierwiastków
  kalendarz księżycowy
  zegar słoneczny
  Osiągnięcia Indii:
  kalendarz
  wynalexienie koła
  Liczby i liczenie

Podobne zadania

marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
johnny92 Potrzebne pilnie na dziś! pomocy! Prezentacja w power poincie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: johnny92 26.4.2010 (22:01)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)
florek881 pomocy!!! potrzebuje to bardzo szybko!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 7.5.2010 (10:35)
justyna168 pomocy! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: justyna168 12.5.2010 (16:57)

Podobne materiały

Przydatność 75% Łańcuch pomocy

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniom • Zebrać informacje od świadków 2. Ocena ilości i stanu poszkodowanych • Ilu jest poszkodowanych...

Przydatność 50% Stowarzyszenia Pomocy

Nazwa: stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Narkomanom Siedziba: ul. Szpitalna 276 Piekary Śląskie Teren Działania: ogólnopolski Osoba reprezentująca: psycholog Karolina Nowak (dane fikcjne) Cele działania: -swiadczenie wszechstonnej pomocy młodzieży, która nie potrafi sobie poradzić z "używkami" -pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badać...

Przydatność 50% Zagrożenia cywilizacyjne

Zanieczyszczenia gleb i gruntów Grunty zanieczyszczane są przez substancje chemiczne i radioaktywne oraz mikroorganizmy występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalna zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii oraz energii w ekosystemach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych, komunalnych, spalin. Zanieczyszczenia mogą zmieniać...

Przydatność 80% Choroby cywilizacyjne.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu). Są to głównie: nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, zaburzenia...

Przydatność 55% Choroby cywilizacyjne

Wstęp: Choroby te występują najczęściej z zanieczyszczenia powietrza lub innych zakaźnych zjawisk. Powietrze nad wieloma miastami jest żółtobrunatne a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany jest zanieczyszczeniami powietrza. Współcześnie do atmosfery ziemskiej masowo dostają się gazy i mikroskopijne pyły. Tylko czasem pochodzą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji