Treść zadania

mmonika1235

pilnie potrzebuje na jutro!!!! harmonia swiata i renesansowy optynizm we fraszkach jana kochanowskiego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Światopogląd renesansowy jest światopoglądem optymistycznym. Opiera się przede wszystkim na przekonaniu, że ład kosmosu i ziemskiej przyrody, który został stworzony przez Bpga, jest wieczny i niezmienny. Ład przyrody stanowił dla człowieka renesansu gwarancję vładu w świecie ludzkich spraw. Jest to także gwarancja nienaruszalności i niezmienności porządku moralnego i społecznego. W przekonaniu ludzi renesansu Bóg kieruje sprawami świata i obdarza człowieka dobrodziejstwami, bądącymi wiecznością jak ład natury. Najbardziej znane i charakterystyczne dla renesansowego pojmowania świata i sytuacji człowieka są zaczerpnięte z pieśni Kochanowskiego formuły: "Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary?" Optymizm tego "manifestu renesansowego" wspiera się na przekonaniu, iż boska dobroć nie skończy się i na zaufaniu w wartość oraz potęge ludzkiego rozumu. Pieśń Kochanowskiego jest zarazem manifestacją wiary w poznawcze możliwości człowieka. Kochanowski bowiem wyrażnie stwierdza, że świat jest harmonijny i piękny, więc stanowi odbicie Boskiej doskonałości. Człowiek, zdaniem poety doby renesansu, jest zdolny poznać harmonię tego świata, przeniknąć i zrozumieć prawa nadane przez Boga naturze.Świat w pieśniach Kochanowskiego jest piękny i harmonijny, rządzi się prawami moralnymi, które ugruntowują optymistyczny światopogląd. Prawa te formułował poeta wielokrotnie, m.in. w łacińskich elegiach, polskich pieśniach i psalmach. Podstawę Boskiej sprawiedliwości stanowi przekonanie, że dobro jest nagradzane, a zło podlega karze.Optymizm ten, utopia raczej, nie przesłonił jednak Kochanowskiemu ani innym twórcom renesansowym obrazu nieharmonijnego świata stosunków społecznych i ludzkiego losu.Optymizm pobrzmiewa przede wszystkim we wczesnym okresie renesansu Kochanowskiemu i innym pisarzom. Wydawało się, że nie tylko poznali świat, ale znależli również receptę na wszelkie niedostatki, niedogodności i kaprysy przewrptnej fortuny. Receptę tą znależli mianowicie w przyswojonej przez studia humanistyczne mądrości stoików, więc w rozumie i cnocie.Problem fortuny i jej przewrotności oraz stosunku człowieka do niespodzianek losu to główny teamat twórczości Kochanowskiego. Pisarze renesansowi starali się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: jak żyć? Znależli sposób ma zmienność fortuny zalecając uniezależnienie się od jej kaprysów i zachowanie wobec niej obojętności. Jest to również jeden z głównych motywów "Pieśni" Kochanowskiego."Pieśni" Kochanowskiego zawierają pozytywny wykład optymistycznej filozofii renesansowej. Są świadectwem poszukiwania prostych i jasnych norm moralnych i odpowiedzi na drączące pytania o los człowiekai sosób jego "bycia" na ziemi. Porządek ten nie wytrzymał jednak konfrontacji z realiami świata rzeczywistego. Stąd prosta droga do kryzysu światopoglądowego, który obserwujemy w "Trenach", ilustrujących również przemiany w świadomości ludzi renesansowych. "Treny" są dokumentacją załamania się optymizmu renesansowego. Przynoszą odwołanie dawnego wyznania wiary filozoficznej, zaprzeczenie stoickich, a nawet religijnych elementów światopoglądu człowieka renesansowego. Są tekstem polemicznym. Z bolesną ironią traktuje poeta mądrość, najwyższą obok cnoty wartośćw humanistycznej koncepcji człowieka i żródło cnoty. Mądrość okazała się bezużyteczna wobec cierpienia. w "Trenach" zostaje zanegowana wartość i przydatność cnoty, a nawet poddana w wątpliwość wiara w opatrzność Boską. Kolejnym momentem kryzysu jest zwątpienie w życie pozagrobowe. Wszystko to stanowi zwątpienie w pewien ład, porządek świata, w którym dobro jest nagradzane, a zło karane. Jest to zarazem zwątpienie w możliwości poznawcze ludzkiego rozumu- kolejnego filaru optymistycznej filozofii renesansu.

Rozwiązania

Podobne zadania

ronis2468 Potrzebna pomoc... PILNIE!! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ronis2468 12.4.2010 (20:40)
ukej555 pilnie proszę ...co to znaczy tryb przypuszczający aby określić jego Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: ukej555 12.4.2010 (23:21)
majka82101 PILNE NA JUTRO !POLSKI.jak rozumieszsformułowanie że anioł jest Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: majka82101 16.4.2010 (20:13)
mmonika1235 na jutro wazneporownaj sposob postrzegania poety i nieśmiertelnej slawy poetycki Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: mmonika1235 20.4.2010 (00:17)
dzienia potrzebuje to na teraz ; ) Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: dzienia 22.4.2010 (21:31)

Podobne materiały

Przydatność 80% Stolice Swiata

EUROPA 1. Albania – Tirana 2. Andora – Andora 3. Austria – Wiedeń 4. Belgia – Bruksela 5. Białoruś – Mińsk 6. Bośnia i Hercegowina – Sarajewo 7. Bułgaria – Sofia 8. Chorwacja – Zagrzeb 9. Czechy – Praga 10. Dania – Kopenhaga 11. Estonia – Tallin 12. Finlandia – Helsinki 13. Francja – Paryż 14. Grecja – Ateny 15. Hiszpania – Madryt 16....

Przydatność 50% Bohater romantyczny - relikt przeszłości czy pilnie poszukiwany.

Uważam, że bohater romantyczny jest reliktem przeszłości. W celu uzasadnienia mojego zdania opisze postacie literackie na przykładzie, których uzasadnię moją opinię. Zanim przystąpię jednak do przytaczania konkretnych przykładów napisze, kim w ogóle jest nasz „bohater romantyczny”, czym się charakteryzuje, jak go rozpoznać. „Słownik Encyklopedii Języka...

Przydatność 65% Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga

Motto: „Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga.” Szanowni zebrani, koleżanki i koledzy chciałbym dzisiaj wypowiedzieć się na temat potrzeby wiary a w szczególności wiary w Boga. Trudno nawet dokładnie zdefiniować kim jest Bóg? Wiemy, że podobno jest dobry, sprawiedliwy, miłosierny, ale czy On naprawdę jest? Żeby żyć musimy oddychać, jeść, pić,...

Przydatność 70% Problemy energetyczne swiataW rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie (kolejowym i morskim). Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym zadecydowały takie walory jak: tańsze wydobycie, wyższa kaloryczność,...

Przydatność 60% Zróżnicowanie rasowe swiata.

Kryteria zróżnicowania ludności świata:
- językowe
- rasowe
- wyznaniowe

ZRÓŻNICOWANIE RASOWE NA ŚWIECIE.

Rozróżniamy, na podstawie cech fizycznych (proporcje ciała, kształt czaszki, twarzy, nosa, kolor i barwa oczu, intensywność i rodzaj owłosienia) trzy podstawowe rasy:
- białą – europidalna
- czarną – negroidalna
- żółta –...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji