Treść zadania

MADZIA_95

przyczyny wybuchu I wojny światowej .....

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  !. pośrednie
  - rywalizacja o wpływy polityczne i gospodarcze w Europie i na innych kontynentach
  - rozszerzenie zdobyczy kolonialnych
  -rywalizacja o rynki zbytu
  - utworzenie bloków militarnych
  -wyścigi zbrojeń
  -dążenie II Rzeszy Niemieckiej do zdobycia światowego mocarstwa

  2.Bezpośrednie:
  - 28 czerwca 1914 roku- zabójstwo następcy tronu austryjackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.

Rozwiązania

 • userphoto

  bezpośrednie przyczyny to:
  trójprzymierze i trójporozumienie

  zamordowanie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez serbskich terrorystów

Podobne zadania

naattkaaa Przyczyny blokady Berlina Zachodniego. Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: naattkaaa 30.3.2010 (21:22)
Patryk2011 Przyczyny,przebieg,skutki powstania warszawskiego Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Patryk2011 12.4.2010 (21:03)
jooanna_ wojny po II wojnie światowej Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: jooanna_ 15.4.2010 (18:05)
Nieznany Przyczyny i skutki insurekcji kościuszkowskiej Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 22.4.2010 (20:56)
Johanna Wymień miejsca gdzie Polacy walczyli w czasie II wojny światowej. Przedmiot: Historia / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: Johanna 25.4.2010 (11:50)

Podobne materiały

Przydatność 75% Przyczyny wybuchu wojny Trojańskiej.

Przyczyna wybuchu wojny trojańskiej było porwanie przez Parysa syna Priama i Hekabe pieknęj Heleny, żony Menelaosa króla Sparty za co wypowiedziana została wojna. Naprzeciw siebie stanęły ogromne wojska Sparty i Troi. Walki trwały przez dziewięć lat i nie przyniosły rozstrzygnięcia. Pewnego dnia mieszkańcy Troi zauważyli, jak wycofują się wojska Spartan. Ucieszyli się z tego...

Przydatność 60% Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Konflikty kolonialne, głównie Niemcy i Włochy chciały nowego podziału kolonialnego świata. Austro-Węgry i Niemcy pragnęły rozszerzyć swe wpływy na Bałkanach, gdzie napotkały opór Rosji. W Turcji Niemcy zamierzali połączyć Stambuł z Bagdadem i dalej z Zatoką Perską, budując linię kolejową, co zagrażało interesom brytyjskim w Persji. Włochy popadły w konflikt z...

Przydatność 70% Przyczyny wybuchu I wojny swiatowej.

Przyczyny : a) zjednoczenie Niemiec (1871-II Rzesza) zjednoczenie Włoch. b) utworzenie trójprzymierza : Niemcy , Włochy, Austro- Węgry (państwa centralne) c) utworzenie trójporozumienia : Anglia , Francja, Rosja (ententa) d) kocioł Bałkański e) Zamach w Sarajewie . Na ulicach Sarajewa zastrzelono arcyksiecia Franciszka Ferdynanda. Zamachu dokonała pragnaca...

Przydatność 50% Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

Największy konflikt XX wieku był konsekwencją niezadowolenia wieku państw z systemu Wersalskiego z 19191roku. Traktaty nie zostały poparte siłą. Stwarzały one nową mapę Europy i narzuciły nowe rozwiązania starych sporów nie zapewniając fizycznych środków wymuszania ich realizacji. Zapoczątkowały w ten sposób 20 lat wzrastającej destabilizacji. Kompromisowy charakter...

Przydatność 55% Przyczyny wybuchu I wojny Światowej.

Przyczyny wybuchu wojny: scieranie się interesów kolonialnych mocarstw europejskich; imperializm; zjednoczenie niemiec i wyscig niemców w zdobywaniu koloni; zamach na arcyksiecia Franciszka Ferdynanda 28.06.1914 w Sarajewie; powstanie bloków militarnych. Skutki zakończenia 1 wojny św: zrezygnują ze wszystkich posiadłości kolonialnych, ograniczą armię do 100 tys. Żołnierzy;...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji