Treść zadania

ang3la

1. Wymień czterech najwybitniejszych liryków Strarożytności
2. Wyjaśnij co oznaczają nazwy Średniowiecze i Renesans. Określ daty graniczne tych epok.
3. Wymień Zabytki językowe Polskiego Średniowiecza.
Proszę o Pomoc. wyżej napisane pytania do rozwiązania.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Dziękuje Ślicznie :*

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1 Tyrtajos, Symonides, Safona, Anakreont
  2 Średniowiecze – epoka w historii i kulturze europejskiej między starożytnością a czasami nowożytnymi.
  Nazwa epoki pochodzi od nazwy środka epoki z łaciny medius aevus (średni wiek), lub media aetas (wieki średnie).
  Renesans
  Nazwa renesansu pochodzi od francuskiego słowa renaissance, oznaczającego "odrodzenie". Uczeni określali terminem "renesans" odrodzenie antycznej literatury i odnowienie studiów nad starożytnością,"renesans" rozszerzono na zjawiska społeczne. Terminem "odrodzenie" objęto również odnowienie ludzkości (renovatio hominis), czyli jej wzrastanie, unoszenie się na wyższy poziom, oraz odnowienie antyku (renovatio antiquitatis).


  Średniowiecze obejmuje aż 1000 lat (od V do XV wieku), 476 rok do się najczęściej różne daty: wynalezienia druku przez Gutenberga (ok. 1450), upadku cesarstwa bizantyjskiego (1453), odkrycia Ameryki (1492) W polsce od 966 roku do połowy 15 wieku

  renesans trwał od 14 do 16 wieku a W Polsce od połowy 15 wieku do 1614-16.

  Zabytki : Dagome iudex (990) , Bulla gnieźnieńska (1136), Księga henrykowska (1270), Kazania świętokrzyskie (XIV w.)

  Dzieła: Bogurodzica, Kronika Galla Anonima, Legenda o św Aleksym , Lament Swietokrzyski,

Rozwiązania

Podobne zadania

ala91knw PREZETACJA MATURALNA! bardzo prosze o pomoc Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ala91knw 6.4.2010 (20:22)
ronis2468 Potrzebna pomoc... PILNIE!! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ronis2468 12.4.2010 (20:40)
Maniuniu Prosze o pomoc analiza i interpretacja wiersza Slonimskiego czarna wiosna na Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Maniuniu 19.4.2010 (19:29)
Kate15 proszę o pomoc;( opisz tragizm wybranego bohatera z dramatu antycznego i Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kate15 21.4.2010 (17:41)
nikola29 prosze o pomoc to pine.! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: nikola29 23.4.2010 (11:44)

Podobne materiały

Przydatność 80% Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy pierwszej pomocy 1. ocena sytuacji 2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. ocena stanu poszkodowanego 4. wezwanie pomocy - 999 ? Pogotowie...

Przydatność 50% Pierwsza pomoc

UDZIEANIE PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM RANY Rany należą do najczęszczych uszkodzeń urazowych i w większości powstają w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Niektóre zranienia wymagają natychmiastowego opatrzenia z uwagi na stan zagrożenia życia. Inne natomiast nie zagrażają życiu, wymagają jedynie doraźnej pomocy, co wcale nie znaczy, że można je lekceważyć....

Przydatność 55% Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC TELEFONY ALARMOWE numer pogotowia ratunkowego: 999numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112 Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krótkie i konkretne informacje o stanie chorego. Powinny zawierać informacje takie jak:- krótki opis zdarzenia,- jaki czas minął od zdarzenia,- aktualny stan chorego: a) czy oddycha, b) czy ma tętno na tętnicy szyjnej,...

Przydatność 55% Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia” Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg prostego schematu : 1. przytomny - nieprzytomny 2. oddycha – nie oddycha 3. krążenie obecne –...

Przydatność 50% Pierwsza pomoc

Zanim zaczniesz ratować Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą. Jeśli masz do czynienia z ofiarą tragicznego wypadku, zawsze stosuj się do poniższych zasad. Najpierw ostrożnie zbadaj ofiarę. Podchodząc do...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji