Treść zadania

nowwwa

rola dwóch mogil w nad niemnem

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Bardzo istotnymi wątkami są opisy dwóch mogił. Pierwsza z nich, to mogiła Jana i Cecyli.Byli to założyciele rodu Bohatyrowiczów. Opowieść o nich przekazywano w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Bylato historia wielkiej miłości dwojga ludzi, pochodzących z różnych klas społecznych. Cecylia pochodziła z bardzo zacnego i zamożnego rodu. natomiast Jan był zwykłym chłopem. doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że jej rodzina nigdy nie zgodzi się na ten związek, dlatego też aby ratowac swe uczucie , uciekli do puszczy nad Niemnem, by tam z dala od całego świata ,rozpocząć nowe, własne życie. Każdego dnia karczowali las,pracowali bez wytchnienia budujac swój nowy dom.Dzięki determinacji, zacięciu i miłości udało im się zrealizować swoje marzenia. Kiedy skończyli,mogli w końcu poświęcić się pielęgnacji pięknego uczucia, które ich połączylo.Mieli dzieci a potem wnuki.I tak rodziły sie kolejne pokolenia ,które starannie pielęgnowały zagrodę zbudowaną przez Jana i Cecylię.Kultywowały ich tradycję i pobyczaje.Ród rozrastał się i łączył z innymi zagrodami,dlatego też wkrótce na miejscu puszczy powstała wspaniała osada.Miejsce gdzie ludzie byli szczęśliwi i szanowali pracę na roli.Panował tam dostatek i sprawiedliwość.Kiedy o osiągnięciach Jana i Cecyli dowiedział sie ówczesny król, Zygmunt August, postanowił docenić i nagrodzić ich wysiłki i ogromne poświęcenie.Oddał im ową ziemię na własność ,oraz nadał im nazwisko Bohatyrowiczów , które wywodziło się od słowa bohater.Od śmierci Jana i Cecyli ,mogiła założycieli rodu, otoczona była kultem ,przypominając kolejnym pokoleniom jak wiele można zdziałać ciężką i uczciwą pracą Druga opisaną w "Nad Niemnem" mogiłą ,jestr mogiła powsańców poległych w czasie zrywu narodowowyzwoleńczegoz 1863 roku.W pewnym sensie było to miejsce uświęcone, gdyż stanowiło symbol wspólnej walki wielu ludzi z różnych warstw społecznych o wspólne dobro jakim była ojczyzna. Symboliczne znaczenie grób ten , ma również dla rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich .Pochowano w nim ciała Jerzego i Andrzeja .którzy rzucili się do walki ramie w ramię , nie patrzac na dzielącą ich przepaść w hierarchii społecznej, bo o wiele ważniejszy był dla nich wspólny cel-niepodległa Polska. Na tym przykładzie autorka udowadnia, że ojcyzna to wspólna sprawa dla wszystkich obywateli i gdy chodzi o jej dobro, nie ma czasu na waśnie i podziały ,ale trzeba działać wspólnie .Dla osób odwiedzającychmogiłę ,czyli Anzelma brata Jerzego,Janka-jego syna oraz żony Andrzeja ,była ona symbolem wspólnego działania ,patriotyzmu, solidaryzmu i poświęcenia się dla dobra ojczyzny.Niestety nie wszyscy tak uważali. Rodzina Korczyńskich-po za żoną Andrzeja ,na której ziemiach mogiła została usypana, zapomniała o niej, przez co grób był mocno zaniedbany.W ten sposób chcieli się odciąć od faktu, że zryw był sromotną klęską .Wstydzili się tego,dlatego też chcieli wymazać to zdarzenie z pamięci ,chcieli by grób się rozsypał i zniknął. Dlatego autorka potępia Korczyńskich, natomiast Bohatyrowicze są przez nią wysoko oceniani, gdyż pamiętają oni o przeszłościi o zabitych w imię wolności. Odmalowane w powieści mogiły mają ogromną wartośc .Ukazują właściwe drogi,którymi ludzie powinni kroczyć, sa moralnymi drogowskazami. Uczą najważniejszych zasad :poświęcenia pracy, patriotyzmu, solidaryzmu.W swej powieści Orzeszkowa pokazała ,że pomimo klęski, powstanie było czymś bardzo istotnym w dziejach Polski, pokazało zdolność ludzi do zjednoczenia, wyrzeknięcia sie podziałów klasowych w imię wspólnego dobra. Dlatego wartość tych dwóch mogił ukazana w "Nad Niemnem" jest ogromna i niezaprzeczalna.

Rozwiązania

Podobne zadania

KaJa_1744 rola mitów Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: KaJa_1744 28.3.2010 (22:36)
Bagi91 Szczegółowy opis mogił z "Nad Niemnem" Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Bagi91 28.4.2010 (19:02)
kasia241189 kojąca rola Pana Tadeusza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia241189 20.5.2010 (18:19)
Paskuuda Pilne! Nad Niemnem, fragmenty Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Paskuuda 20.5.2010 (21:28)
wzurchemika Zadanie z lektury "Nad Niemnem" POMOCY ! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: wzurchemika 22.5.2010 (12:25)

Podobne materiały

Przydatność 75% Rola przeszłości w życiu bohaterów "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Pozytywizm. Był to okres metamorfozy porywczych, buntowniczych a czasem nawet lekkomyślnych, jednym słowem osób romantycznych w spokojnych, zajmujących się własnym ogródkiem ludzi "pozytywnych". Jurny ogier poprzedniej epoki ustąpił miejsca powolnemu wołowi, który choć nie swymi śmiałymi poczynaniami a dokładną, często monotonną, pracą u podstaw pragnął...

Przydatność 70% Nad niemnem

Nad Niemnem" streszczenie "Nad Niemnem" jest to powieść tendencyjna, służąca wskazywaniu właściwych postaw społecznych. Podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program pozytywistyczny. Wykształcony, umiejący się liczyć z realiami, gotowy poświęcać własną aktywność przemienianiu rzeczywistości społecznej, bohater ten realizował się przede wszystkim w...

Przydatność 70% Nad Niemnem.

Epoka Pozytywizm Odnajdziemy w utworze cechy realizmu, z elementami realizmu tendencyjnego. Od obiegowej ideologii epoki powieść odchodzi w zakresie oceny powstania styczniowego. Dzieło Słynna epopeja szlachecka, nazywana też „powieścią pracy”. Akcja toczy się na Grodzieńszczyźnie, we dworze Korczyńskich i zaścianku Bohatyrowiczów. Najważniejszą rolę odgrywa ukazanie...

Przydatność 65% Nad Niemnem

Marta Korczyńska i Justyna Orzelska wracają polną drogą z kościoła. Najpierw mija ich powóz z Bolesławem Kirłą i Teofilem Różycem, potem wóz z sianem, powożony przez Jana Bohatyrowicza. Widok Jana budzi w Marcie wspomnienia z czasów powstania styczniowego i zgody między Korczyńskimi a Bohatyrowiczami. Kiedy pojawią się w korczyńskim dworku, zastają tam Kirłę i Różyca,...

Przydatność 55% "Nad Niemnem" streszczenie

"Nad Niemnem" jest to powieść tendencyjna, służąca wskazywaniu właściwych postaw społecznych. Podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program pozytywistyczny. Wykształcony, umiejący się liczyć z realiami, gotowy poświęcać własną aktywność przemienianiu rzeczywistości społecznej, bohater ten realizował się przede wszystkim w pracy, która stawała się...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji