Treść zadania

wercias16

Wymień przywileje szlacheckie data,o czym mówiły, kto wydał.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1388 - przywilej piotrkowski
  Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami krraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzanie zamków osobom obcej narodowości
  1422 - przywilej czerwiński
  Władysław Jagiełło - zakaz łączenia stanowiska sędziego ziemskiego i starosty w jednym ręku; nietykalność majątkowa bez wyroku sądowego; sądy miały sądzić według prawa pisanego; król musiał uzyskać zgodę rady królewskiej na bicie monety
  1423 - statut warcki
  Władysław Jagiełło - szlachta mogła wykupić majątki sołtysów "krnąbnych i nieużytecznych" i sama wyceniała wartość sołectw; ograniczenie wychodźstwa chłopów ze wsi; taksy wojewodzińskie - wojewodowie ustalali ceny maksymalne na produkty rzemieślnicze w miastach
  1430, 1433 - przywilej jedlneńsko-krakowski
  Władysław Jagiełło - nietykalność osobista i majątkowa szlachty (Neminem captivabimus nisi iure victum - "nikogo nie będziemy więzić bez wyroku sądowgo"); tylko szlachcic mógł zostać dostojnikiem kościelnym
  1454 - przywileje cerekwicko-nieszawskie
  Kazimierz Jagiellończyk - potwierdzenie dotychczasowych praw dla szlachty; król nie mógł wydać nowych praw, nakładać nowego podatku i zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich; przywilej stał się podstawą polskiego parlamentaryzmu
  1456 - przywilej korczyński
  Kazimierz Jagiellończyk - gwarantował, że w sprawach dotyczących losów danej ziemi zawsze o zdanie będą pytani jej dygnitarze
  1505 - konstytucja "Nihil novi"
  anulowanie przywilejów Senatu z 1501; nowe prawa i podatki mogą być stanowione tylko za zgodą Sejmu i Senatu

Rozwiązania

Podobne zadania

ewcik36 na czym polega demokracja ateńska Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (21:07)
stex 40 CECH KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO(czym się różni od kościoła Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: stex 28.4.2010 (21:42)
iwona18 Na czym polega humanistyczne zachowanie? Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: iwona18 13.6.2010 (18:07)
nusieq 1. Wymień na czym polegała Agresywna Polityka III Rzeszy. 2. Jakie żadania Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: nusieq 29.9.2010 (19:38)
dominiesia14 ktoś może mi wytłumaczyć w prosty w sposób na czym polega oligarchia i Przedmiot: Historia / Liceum 3 rozwiązania autor: dominiesia14 2.11.2010 (16:34)

Podobne materiały

Przydatność 55% Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie SZLACHTA W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę: a) gołota – zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie posiadająca ziemi; w XVI w. często żyjąca w miastach i trudniąca się lichwą, kupiectwem lub rzemiosłem, z czasem wstępująca na służbę głównie u magnatów czy u...

Przydatność 55% Przywileje szlacheckie

Rok Kto wydał? Postanowienia Dlaczego został wydany? 1374 - przywilej koszycki Ludwik Węgierski Obniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowiązku budowy i naprawy zamków, odszkodowanie z udział szlachty w wyprawach poza granice kraju, wykupienie z niewoli szlachcica podczas wypraw zagranicznych, urzędy krajowe miały być obsadzane tylko przez...

Przydatność 65% Przywileje szlacheckie

PRZYWILEJE:  Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy: - zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary - wieś mógł opuścić w ciągu roku tylko 1 chłop - zakazywał posiadania dóbr ziemskich mieszczanom i obejmowania przez nich wyższych godności kościelnych  Przywilej mielnicki (1501 r.) - został nadany przez...

Przydatność 60% Przywileje szlacheckie

1388 - przywilej piotrkowski Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami kraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzanie zamków osobom obcej narodowości 1422 - przywilej czerwiński Władysław Jagiełło - zakaz łączenia stanowiska sędziego ziemskiego i...

Przydatność 100% Przywileje szlacheckie

Przywileje Szlacheckie w Polsce L.p. Data Władca Miejscowość lub nazwa Postanowienia 1. 1374 L. Andegaweński Koszyce Zmniejszenie podatku szlachcie, rezygnacja króla z prawa stancji, odszkodowanie dla wojska toczącego wojnę poza granicami państwa, zwolnienie z percypowania budowy nowych zamków i budowli warownych; Urzędy centralne dla Polaków, urzędy lokalne dla miejscowej...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji