Treść zadania

lilisia

Napisz kilka zdań o jakimś wielkim Polaku [tu ma być Chopin] i dlaczego jest dla ciebie autorytetem. pomózcie!!!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • avatar

  0 0

  fryderyk chopin jest dla mnie wzorem do nasladowania ponieważ był wybitnym panistą i kompozytorem.podziwiam go poniewaz w wieku 7 lat wydał swój pierwszy polonez g-mol.był niezykle zdolny i utalentowany.jest wspaniałym wzorem do naśladowywania dla każdego.Zadziwia mnie swoją systematycznością i skupieniem w grze na pianinie.Nawet jego wspaniały nauczyciel przyznał że jego uczeń Fryderyk był mistrzem i przerastał swojego nauczyciela.chopin jest wspaniałym autorytetem dla mnie gdyż był niezwykłym i zarazem bardzo utalentowanym komozytorem .

Rozwiązania

 • Paoolcia

  Fryderyk Chopin był wybitnym polskim kompozytorem i pianistą. Jego utwory były doceniane na całym świecie. W tym człowieku imponuje mi jego wytrwałość w pracy oraz jego wszechstronne uzdolnienie. Trzeba zaznaczyć, że był utalentowany nie tylko muzycznie, ale i teatralnie oraz literacko.

 • userphoto

  Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810↓ w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista.

  Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Jego przyjaciółką i towarzyszką życia była pisarka George Sand.

 • userphoto

  Fryderyk Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810r w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Jest dla mnie wzorem do naśloadowania ponieważ od młodych lat robił to co kochał i wytrwale dążył do celu.

Podobne materiały

Przydatność 60% Opis Krzysia M.E.Letki "Jutro znów pójdę w świat. - Listy"

Bohater utworu M. E. Letki ”Jutro znów pójdę w świat. Listy” to Krzyś. Chłopiec ma 11 lat i jest osobą niepełnosprawną, chodzi o kuli. Jego zainteresowaniem jest kolekcjonowanie znaczków, chciałby się z kimś podzielić swoją pasją. Krzyś nie uczęszcza na lekcje wychowania fizycznego, ponieważ jest cienkim chuchrem. Ma z tego powodu same kompleksy i wstydzi się swojej...

Przydatność 55% Napisz pocztówke do kolegi z Anglii: 1. Napisz o pogodzie. 2. Co zazwyczaj robisz. 3. Co robiłaś wczoraj. 4. Co będziesz robić jutro.

Hello Kasia, I'm in Rome now. The weather is beautiful. It is sunny and hot. I usually swimm and sunbeaching at the beach. Yesterday I was sightseeing the city. I saw many besutiful bildings. Tommorow I will be back to Poland. See you soon. Best wishes! Monika

Przydatność 65% Gleby Polski

Gleba – powierzchniowa warstwa litosfery, stanowiąca podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgająca zmianom.

Polska leży w strefie gleb:
- brunatnych i bielicowych – około 82 %.
- czarnoziemy – około 1% - powstałe na lessach – Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa
...

Przydatność 60% Chrzest Polski.

Dokładny rok urodzenia Mieszka I i data rozpoczęcia jego panowania s nieznane. Przypuszcza się jedynie, że objł on rzdy ksiżęce jeszcze przed 963r. Odziedzi-czywszy po swych poprzednikach niewie-lkie państewko miedzy Odra i Wisł, uczynił je w cigu swoich rzdów silnym i rozległym księstwem, które w niedługim czasie zyskało duże znaczenie polityczne w rodkowej Europie. Celem jego...

Przydatność 85% Konstytucje Polski

KONSTYTUCJE POLSKI

KONSTYTUCJA 3 MAJA,
Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność rządu przed sejmem;...

0 odpowiada - 0 ogląda - 4 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji