Treść zadania

dorcia182

Porównaj sytuację niewolników w starożytnych państwach.
Źródła pozyskiwania niewolników, rola w funkcjonowaniu państwa, podział. w Państwach wschodnich, grecji i rzymie.
Z góry badzo dziękuję.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Niewolnicy byli traktowani zależnie od wykształcenia. Nauczyciele byli traktowani praktycznie jak członkowie rodziny. Zato ci któży pracowali w kamieniołomach i kopalniach byli tańsi niż narzędzia którymi pracowali. Nie udzielano im pomocy lekarskiej i nie dawano porzywienia. Niewolników którzy jóż nie dawali rady pracować wypuszczano na pewną śmierć bądz dobijano.

Rozwiązania

Podobne zadania

nnaattii1991 Sytuacja na Bałkanach w 19 i 20 wieku Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: nnaattii1991 26.4.2010 (21:26)
bartek_aqua Sytuacja polityczna polski w XV i XVI wieku. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: bartek_aqua 2.10.2010 (15:33)
anke7 sytuacja między narodowa w latach XX Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: anke7 4.11.2012 (17:42)

Podobne materiały

Przydatność 60% Kłopotliwa sytuacja

Hello Darek. I spent two weeks by the sea last summer with me friend from Cracow. Once of beautiful day we thinking about walking to beach. So we getting swim-suit for our body and we goes to the beach. Children play in the water, boys playing basketball on the grit and every people have good humor. So when we walking on the git I thinking about play with me friend basketball with boys on...

Przydatność 50% Sytuacja międzywojenna w Polsce.

<BR>Polsko ! <BR> <BR> Straciliśmy wiele ... Poprzez trzy czarne orły oraz wojnę poległo ponad pięćset tysięcy Polaków, blisko dwa miliony budynków zostało zrównanych z ziemią, dwa i pół miliona hektarów lasów wyciętych, nie wspominając o ponad dwóch tysiącach mostów zniszczonych i około tylu samo budynkach kolejowych. Obce kule zgładziły blisko...

Przydatność 75% Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego

SPIS TREŚCI. WSTĘP ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA 1.1. Terminologia 1.2. Symptomatologia ryzyka dysleksji ROZDZIAŁ II. DIAGNOSTYKA ORAZ TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA DYSLEKSJI 2.1. Pedagogiczna diagnoza dysleksji 2.2. Psychologiczna diagnoza dysleksji 2.3. Terapia pedagogiczna ROZDZIAŁ III. PRAWNE...

Przydatność 50% Sytuacja przed powstaniem listopadowym

Sytuacja przed powstaniem Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo gwarantowały pewną niezależność. Pod koniec trzeciej dekady XIX stulecia w...

Przydatność 70% Sytuacja w okupowanej Polsce

Wszystko zaczyna się tragicznego wrześniowego poranka. 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy, bez żadnej zapowiedzi, dokonują zbrojnej agresji na Polskę. Wojna, strach, rozpacz... W ciągu kilku dni wojska nieprzyjaciela wdzierają się głęboko w nasze terytorium. Siódmego dnia armia niemiecka dociera do Warszawy. Dziesięć dni później armia radziecka przekracza naszą wschodnia...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji