Treść zadania

pyniulka

1 Wyjaśnij pojęcie : Układ słoneczny,gwiazda,planeta,księżyc

2 WYyjaśnij pojęcie -energia kinetyczna, wzór, jednostka

3 Wyjaśnij pojecie - energi potencjalnej ciężkości,wzór,jednostka

4 Widzenie barw

5 sposoby rozchodzenia się ciepła

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1.Układ Słoneczny to układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych księżyców, pięć planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
  Planeta jest to ciało niebieskie, które znajduje się na orbicie wokół Słońca, ma wystarczającą masę aby własną grawitacją pokonać siły ciała stałego tak, aby wytworzyć kształt odpowiadający równowadze hydrostatycznej (prawie okrągły) i wyczyścić przestrzeń w pobliżu swojej orbity, oraz nie jest satelitą.
  Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie.
  Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi.Jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym.

Rozwiązania

 • aguska

  2. Energia kinetyczna jest to energia jaką posiada ciało poruszające się względem pewnego punktu odniesienia. Zwyczajowo energię kinetyczną oznacza się symbolem Ek. (to energia ciała, związana z jego ruchem.)
  WZÓR: Ek = 1/2 mv kwadrat
  JEDNOSTKA: dżul ( jul)

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji