Treść zadania

~Paula

W układzie wspolizędnych zaznacz wierzchołki A ABC. A = (3, 2) B = (- 2, 3) T = (4, - 2) . Oblicz długości boków A oraz jego obwód

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% ABC Poligrafii

abc poligrafii Poligrafia zajmuje się procesami wytwarzania oprawionych lub nie oprawionych wyrobów poligraficznych-druków. Podstawowymi procesami poligraficznymi są: przygotowanie formy drukowej i introligatorstwo. Rozróżnia się szereg podziałów drukowania w zależności od użytej techniki, klasyfikacji maszyn, formatu obszaru drukowego. Drukowanie Drukowanie jest procesem...

Przydatność 70% ABC Gospodarki

Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo. Gospodarka według...

Przydatność 55% "A.B.C."

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami umarł zostawiając dzieci same. Joanna mieszkała z bratem, którego niewielka pensja musiała wystarczyć dla obojga. Zajmowała się domem, by żyć godnie i czysto. Chcąc być bardziej użyteczną postanowiła...

Przydatność 80% ABC Konsumenta cz.1

1. wg art. 384 k. c. za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (tu należy przypomnieć, że Kodeks cywilny w księdze pierwszej wyróżnia osoby fizyczne i prawne); 2. wg art. 2 ust. 11 ustawy antymonopolowej - ilekroć w ustawie jest mowa o konsumencie - rozumie się przez to każdego, kto...

Przydatność 80% ABC konsumenta cz.2

UMOWA SPRZEDAŻY-jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym i ma duże znaczenie dla każdego z konsumentów. Dla prawidłowego wykonania tej umowy szczególne znaczenie praktyczne ma wywiązanie się przez sprzedawce ze zobowiązania do wydania rzeczy należytej jakości, a przez kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty ceny. Umowa sprzedaży podlega ogólnym...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji