Treść zadania

Izula18krk

Wytnij kartoniki i odpowiednio je uporządkuj....plisssss

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  WĘGIEL KAMIENNY - jest najważniejszym surowcem mineralnym Wyżyny Śląskiej

  ZALETY ŻYCIA W WIELKIM MIEŚCIE - dostępność pracy , wysoki standard życia......

  KRAJOBRAZ NATURALNY - został w niewielkim stopniu przekształcony przez człowieka

  POJEZIERZA - pagórkowate niziny wznoszące się przeciętnie do 200m npm.....

  WADY ŻYCIA - trudności komunikacyjne (korki)....

  KONSTANCIN-JEZIORNA - uzdrowisko w dolinie Wisły i Jeziorki......

  WYŻYNY - tereny wznoszące się powyżej 300m npm.......

  MIERZEJE - wały piasku naniesione....

  ENDEMITY - gatunki roślin lub zwierząt ,które nie występują poza obszarem.....

  MORENY CZOŁOWE - wzgórza pozostawione przez zanikający lądolód

  KRAJOBRAZ PIERWOTNY - nie jest zmieniony przez człowieka w najmniejszym nawet stopniu

  KRAJOBRAZ KRASOWY - powstaje na terenie zbudowanym z wapieni....

  SANDRY - piaszczyste równiny utworzone przez wody topniejącego lądolodu

  STALAGMIT - forma krasu podziemnego....

  WYSOCZYZNY - rozległe ,niewysokie wzniesienie zbudowane....

  SŁOWIŃSKI PN - utworzono w celu ochrony krajobrazu wydmowego

  AGLOMERACJA - obszar miejski kilku miast połączonych....

  LUBLIN - największe miasto Wyżyny Lubelskiej

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Wyrazy małżeńskiej wierności

Małżeństwo, to sakrament zawierany przez dwojga ludzi, niekoniecznie młodych. Przeważnie jest to kobieta i mężczyzna, którzy są dojrzali wewnętrznie i zdecydowanie chcą zrobić krok w przód w swym życiu. Faktem jest, że aby zaistniało prawdziwe małżeństwo, niezbędna jest do tego miłość, czułość, chęć poświęcenia się dla drugiego człowieka, bezgraniczne...

Przydatność 55% Wyrazy i zwroty

1. Zdrowie 2. W banku 3. W hotelu 4. Biuro rzeczy znalezionych 5. U szewca 6. W pralni 7. U krawca 8. U zegarmistrza 9. U fryzjera 10. W restauracji 11. Samochody i policjanci 12. Na lotnisku i na granicy 13. Telefony 14. Na poczcie 15. W sklepie 16. Życie codzienne 17. W poszukiwaniu pracy 18. Środki transportu 1. Zdrowie: Słownik: · bleeding- krwawienie ·...

Przydatność 80% Przypadki i wyrazy pomocnicze.

Mianownik (M.) Kto? Co? Dopełniacz (D.) Kogo? Czego? (nie ma) Celownik (C.) Komu? Czemu? (się przyglądam) Biernik (B.) Kogo? Co? (widzę) Narzędnik (N.) Z kim? Z czym? (idę) Miejscownik (Msc.) O kim? O czym? (mówię) Wołacz (W.) O! (witaj/witajcie) np. L. Pojedyncza L. Mnoga M. przyjaciel przyjaciele D. przyjaciela...

Przydatność 50% Określanie czasu - ważniejsze wyrazy i wyrażenia

-TOUT DE SUITE [ tutsłit] - błyskawicznie -ETRE A L'HEURE [etr a ler] - być punktualnie -INSTANT [ ęstą] - chwila -MOMENT [ momą] - moment -JUSQU'AU MIDI [ żisko midi] - do południa -DEUX HEURES...

Przydatność 65% Synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy pokrewne - znaczenie pojęć

Synonimy - wyrazy biskoznaczne np . Duży > wielki > ogromny ... Ładny > śliczny > piękny Antonimy - wyrazy przeciwstawne np. ciemny - jasny duży -mały Homonimy - wyrazy o takiej samej strukturze graficznej (tzn. tak samo brzmiące, o identycznym zapisie) mające zupełnie odmienne znaczenie. np. Zamek - z piasku Zamek - od kurtki Pilot -...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji