Treść zadania

godzila

Pomoc w przygotowaniu schematu blokowego. Potrzebuję schemat blokowy na podstawie tekst.


Następnie wymienione są miejsca, gdzie znajdują się pojemniki na odpady. Są to:
• gabinety i sale zabiegowe, sale pacjentów, w których prowadzona jest izolacja
z powodu chorób zakaźnych i zakażeń, posterunki pielęgniarskie i inne pomieszczenia, w których powstają odpady medyczne,
• w salach chorych oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Patologii Noworodka, Ginekologiczno-Położniczym z traktem porodowym, Hematologicznym oraz w salach dziennego pobytu, Noworodkowym, Ratunkowym i w Stacji Dializ,
• w salach operacyjnych, zabiegowych i endoskopowych
• w salach intensywnego nadzoru w oddziałach: Kardiologicznym, Neurologicznym, Neurochirurgicznym,
• w Zakładach: Patomorfologii z Prosektorium, Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Obrazowej, Rehabilitacji i w Aptece.
Wymienione miejsca charakteryzuje to, iż każdego dnia powstają tam odpady medyczne w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi.
Co ważne, instrukcja segregacji odpadów medycznych w miejscu powstawania opisana została w załączniku o numerze 2 do standardu, gdzie posiada dokładną charakterystykę w jakim koszu(z workiem o kolorze czerwonym, żółtym czy niebieskim) ma się znaleźć dany odpad. Można również dostrzec zapewnienie
o uczestnictwie personelu szpitala w szkoleniach z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, w tym dotyczących segregacji odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. Kwestia zbierania odpadów scharakteryzowana jest jako zbiórka selektywna w workach lub pojemnikach o odpowiednich kolorach w miejscu ich powstawania zgodnie z podaną wcześniej charakterystyką. Worki umieszcza się
w kubłach lub kontenerach.
Ciekawym faktem jest to, iż worki jednorazowego użycia umieszczane są w kubłach lub na stelażach w taki sposób, aby ich górna, wywinięta na szerokość ok. 20 cm krawędź, nie uległa skażeniu. Ma to zapobiec kontaktowi osób odpowiedzialnych za opróżniane i wymianę worków. Maksymalne napełnienie worków wynosi 2/3 pojemności – wtedy należy je szczelnie zamknąć. Pozostawienie 1/3 pojemności pozwala na uniknięcie kontaktu z odpadami oraz szczelne zamknięcie worka. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych worków. Worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie lub częściej zgodnie z zapotrzebowaniem danej jednostki.
Sztywne jednorazowe pojemniki, m.in. na narzędzia jednorazowe o ostrej krawędzi czy igły, wymieniane są na nowe po napełnieniu do 2/3 pojemności, nie rzadziej niż co 72 godziny. Każdorazowo nowy pojemnik oklejony jest naklejką
z właściwym kodem i datą oraz godziną otwarcia. Podczas zamknięcia poprzedniego pojemnika wpisuje się datę i godzinę zamknięcia. Sztywne pojemniki posiadają funkcję uniemożliwiającą ponowne otwarcie. Wyżej wymienione pojemniki umieszczane są
w workach zbiorczych o kolorze czerwonym.
Pojemniki z odpadami o kodzie 18 01 02, czyli zawierające ludzie tkanki oraz części ciała, przekazywane są wyznaczonemu pracownikowi odpowiedzialnemu za odbiór odpadów. Nie występuje tutaj stopień wypełnienia pojemnika.
Worki z odpadami umieszczane są w workach zbiorczych :
• odpady zakaźne o kodzie 18 01 03, które zbierane są w małych workach koloru czerwonego umieszcza się w dużym zbiorczym worku koloru czerwonego,
• odpady zakaźne o kodzie 18 01 02 (wszystkie oprócz tkanek ludzkich
w pojemnikach) zbierane są do dużego, zbiorczego worka koloru czerwonego
z naklejką koloru czerwonego „ODPADY ZAKAŹNE 18 01 02” datą i godziną powstania pierwszego odpadu w nim umieszczonego oraz datą i godziną zamknięcia,
• odpady specjalne zbierane w małych workach koloru żółtego umieszcza się
w dużym worku zbiorczym koloru żółtego;
• odpady pozostałe 18 01 04 zbierane w małych workach koloru niebieskiego umieszcza się w dużym zbiorczym worku koloru niebieskiego.
Jeżeli worek ulegnie uszkodzeniu, umieszcza się go w całości w innym, większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku i ponownie okleja.
Zasady znakowania worków zbiorczych z odpadami określają, iż odpady medyczne należy oznakować odpowiednią naklejką dotyczącą rodzaju odpadów
i drugą, identyfikującą komórkę organizacyjną. Opisowi podlegają worki zbiorcze
z odpadami pochodzącymi z danego oddziału lub zakładu za wyjątkiem poradni,
w której pracownik Działu Utrzymania Czystości zbiera małe worki odpowiednio oznakowane kodem poradni i rodzajem odpadu z poszczególnych gabinetów
i umieszcza w worku zbiorczym, oznakowując go naklejką z numerem Działu Utrzymania Czystości i kodem rodzaju odpadu. Odpowiednie naklejki są do odbioru w Zespole Magazynów Szpitala.
Odpady odbierane są z miejsc powstawania przez wyznaczonych pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz pracowników Działu Utrzymania Czystości. Obowiązuje następujący schemat:
• z oddziałów i pracowni diagnostycznych 2 razy dziennie w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00,
• z oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz traktu porodowego dodatkowo
w godzinach pomiędzy 18:00 a 18:30,
• z Centralnego Bloku Operacyjnego dodatkowo pomiędzy 15:30 a 16:30.
Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego odbioru należy ten fakt zgłosić telefonicznie. Wymieniono zastrzeżenie, iż worki i pojemniki nie opisane zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami nie będą odbierane.
Transport odpadów medycznych odbywa się w zamykanych pojemnikach kontenerowych specjalnie wydzielonymi drogami do wyznaczonego pomieszczenia
na poziomie(-1). Następnie opróżnione pojemniki kontenerowe są myte, dezynfekowane zgodnie z procedurą na terenie placówki.

Magazynowanie odpadów do czasu ich odbioru przez podmiot odpowiedzialny
za odbiór i utylizację odpadów następuję w pomieszczeniu tymczasowego przechowywania w chłodni w bloku D, gdzie zachowana jest temperatura do 10°C.
Odpady te są odbierane i wywożone przez Podmiot, zgodnie z umową zawartą z tym,
że Podmiotem.
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej dopuszczalny czas wstępnego magazynowania odpadów wynosi :
• dla odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 odbywa się tylko w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin,
• dla odpadów medycznych o kodach 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08 odbywa się
w temperaturze do 10°C - nie dłużej niż 30 dni,
• dla odpadów medycznych 18 01 04, 18 01 07 i 18 01 09 mogą być wstępnie magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.
Dodatkowo po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie wstępnego magazynowania jest dezynfekowane i myte. Ewidencję odpadów medycznych w zakresie ilości
i rodzajów prowadzi Inspektor ds. Ochrony Środowiska pracujący na terenie placówki.
W wymienionej placówce standard jest zgodny z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku. Zastosowane kroki pozwalają na to, aby zapobiec skażeniu personelu odpowiedzialnego za transport odpadów.
Jednakże nie zostało przedstawione, w jaki sposób wygląda zabezpieczenie osób odpowiedzialnych za ten proces (np. ubrania ochronne). Zjawiskiem wartym uwagi jest to, że odpady są zbierane w godzinach zmianowych, co pozwala nowej zmianie na pracę
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu oraz nie zaburza pracy jednostek. Dobrym rozwiązaniem są specjalnie wyznaczone ścieżki umożliwiające transport odpadów oraz osobna winda przeznaczona wyłącznie do transportu odpadów.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

Prezes zrób strone html maja znalesc sie na niej balony zabawki . prosze o pomoc ! Przedmiot: Informatyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Prezes 18.2.2011 (19:51)
kolobrzezanka prosze o pomoc Przedmiot: Informatyka / Studia 1 rozwiązanie autor: kolobrzezanka 1.5.2011 (20:52)
sasha11 Potrzebna mi pomoc w zrobieniu 1 i 2 zadania z Excela. ;) Przedmiot: Informatyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 30.11.2013 (14:31)
sasha11 Potrzebna mi pomoc w zrobieniu 4 i 6 zadania z Excela. ;) Przedmiot: Informatyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 30.11.2013 (14:32)
sasha11 Potrzebna mi pomoc w zrobieniu 3 i 4 zadania z Excela. ;) Przedmiot: Informatyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 30.11.2013 (14:32)

Podobne materiały

Przydatność 75% Schemat blokowy procedury

Prezentuje schemat blokowy przykładowej procedury.

Przydatność 50% Schemat Bernoullego

Wyobraźmy sobie doświadczenie, które składa się z n prób. Wyniki tych prób nie zależą od siebie. Każda próba może zakończyć się sukcesem lub porażką, przy czym prawdopodobieństwo sukcesu p i prawdopodobieństwo porażki q są stałe w każdej próbie oraz Interesuje nas prawdopodobieństwo, że wśród n prób dokładnie r zakończy się sukcesem. Obliczamy je wg wzoru

Przydatność 80% Schemat charakterystyki

* przedstawienie postaci: -pochodzenie -wiek -kim był bohater *wyglad zewnetrzny: -opisy sylwetki, twarzy, -cechy charakterystyczne i ubioru *cechy osobowości (wewnętrzne) -uosobienia -cechy nabyte -intelektualne -nauka w szkole, -stosunek do ludzi -zdolności -talenty -wpływ przeżyć na zmianę charakteru -ogólna ocena postaci...

Przydatność 60% Schemat organizacyjny

W załączniku podaje gotowe zadanie z przedmiotu "Systemy informatyczne zarządzania"

Przydatność 65% Podanie (schemat)

Miejscowośc, data (Dane osobowe nadawcy) Imię i nazwisko nadawcy ulica/nr domu nadawcy kod pocztowy i miejscowośc, w której mieszka nadawca Nagłówek...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji