Treść zadania

kawaler98

Pierwsza konstytucja pisana w USA została uchwalona w 1789 r. Omów zatem podstawy ustroju obowiązujące w USA np. w roku 1781.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Konstytucja

Nazwa „konstytucja” wywodzi się z łacińskiego słowa „constituere” (constituo, constitui) oznaczającego: ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Odwoływanie się do tego terminu łacińskiego popularne jest we francuskim i angielskim kręgu językowym. Zaś niemieccy konstytucjonaliści odwołują się raczej do słowa concipere, które...

Przydatność 50% Konstytucja

Konstytucja- najważniejsze prawo w Polsce. Określa zasady ustroju politycznego i społecznego, wszystkie inne ustawy muszą być z nią zgodne, konstytucję uchyla się i zmienia w sposób specjalny. Polskie konstytucje - Konstytucja 3-go Maja- 1791 - Konstytucja Księstwa warszawskiego- 1807 - Konstytucja Królestwa Polskiego- 1815 - Konstytucja marcowa- 1921 - Konstytucja...

Przydatność 70% Konstytucja

1. Co to jest konstytucja?- akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. 2. Co zawiera konstytucja?- Konstytucja zawiera 13 rozdziałów: RZECZPOSPOLITA, WOLNOŚCI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, ŹRÓDŁA PRAWA, SEJM I SENAT, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ, RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SAMORZĄD...

Przydatność 75% Legenda "Świteź" (nie pisana prozą)

Dawno temu, gdzie teraz znajduje się piękne jezioro, stał wielki gród - Świteź. Grodem tym rządzili książęta Tuhanowie. Pewnego dnia, gdzy słońce gasło, obległ Mendoga potężnym wojskiem car z Rusi. Cała Litwa szybko dowiedziała się, że ich dowódca nie ma szans w tym pojedynku i poddać sie musi. Mendog nie stracił nadziei, więc wysłał list do Tuhana o pomoc....

Przydatność 55% REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 - 1795).

1. Przyczyny

Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy:

okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty)

okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy)

okres od września 1792 do lipca 1794 - okres kształtowania się...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji