Treść zadania

~Agnieszka Badura

Zapisz funkcję produkcji dla następujących przypadków oraz naszkicuj im izokwanty. Przy wytwarzaniu Y jednostek produktu, używa się dwóch czynników w ilości K i L Zwiększając dwukrotnie ( lub ogólnie t razy) nakłady obu czynników zwiększa się dwukrotnie (t razy) wielkość produkcji, a relacja produktu krańcowego czynnika L do produktu krańcowego czynnika K jest stała i wynosi K/L Czy własności te określają w pełni jednoznacznie funkcję produkcji?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% System Produkcji

CZĘŚĆ I : Model systemu produkcyjnego dla wybranego produktu PLAN PRACY: I Charakterystyka wyrobu II Charakterystyka firmy III MODEL SYSTEMU PRODUKCYJNEGO „SAMOCHODU WYWROTKI” W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 1) wektor wejścia X a) środki techniczne produkcji b) przedmioty pracy c) czynniki energetyczne d) personel e) informacje f) kapitał 2) proces przetwarzania a)...

Przydatność 50% Funkcje

Przy określaniu jakiegokolwiek przyporządkowania funkcję dzielimy na dwa zbiory -dziedzinę -przeciwdziedzinę Elementy dziedziny to argumenty a przeciwdziedzinyto wartości. Przy zadaniach z funkcji zawsze dane są dwa zbiory X i Y. Funkcja jest to takie przyporządkowanie kiedy każdemu elementowi za zbioru X przyporządkowany jest dokładnie jeden element ze zbioru Y Funkcja rosnąca...

Przydatność 50% Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowanych wyrobów przez liczbę planowaną (9000 szt. : 10 000 szt. = 90%). Wskaźnik wydajności jest miarą tego jak w stosunku do przyjętych norm kształtowała się wydajność grupy pracowników bezpośrednio...

Przydatność 50% Recenzja najgorszej produkcji telewizyjnej

Program „Idol” wyreżyserowany przez… i emitowany w telewizji Polsat doczekał się już swojej czwartej edycji. Etapy będą takie same ja w poprzednich edycjach, czyli raczej nie zobaczymy nic nowego.. Najpierw castingi, z których zostanie wybrane 120 osób, następnie ćwierć finał w Teatrze Polskim w Warszawie, po którym zostanie 35. uczestników. Ostatnim etapem będą występy...

Przydatność 70% Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcji

Stworzenie warunków do trwałego rozwoju rolnictwa – jednego z najważniejszych działów gospodarki kraju – wymaga poszukiwania nowych metod pobudzania i sterowania procesami przemian agrarnych oraz zmiany struktury przestrzennej rolnictwa. Wprowadzenie tych zmian musi być jednak wsparte zmianą sposobu myślenia i wielu norm prawnych. Na pierwszy plan wysuwa się tu konieczność...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji