Treść zadania

~Ews

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dla Polski o kształtowaniu się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), liczonym na dwa sposoby. Wskaźnik CPI1 oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu (grudzień poprzedniego roku = 100), który informuje o tym, o ile (w %) ceny w grudniu danego roku były przeciętnie wyższe lub niższe w porównaniu z grudniem poprzedniego roku. Wskaźnik CPI2 oznacza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok 1995 = 100), który informuje o tym, o ile (w %) przeciętnie ceny były wyższe (lub niższe) w okresie 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku bazowego (1995).Wykorzystując te dane, określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

1. Od 2002 r. w Polsce tempo inflacji mierzonej CPI1 zwiększa się.
2. Różnica we wskaźnikach inflacji w 1996 r. wynika z innej metodologii ich liczenia.
3.Najniższy poziom inflacji był w 2003 r., bo wówczas CPI1 wzrósł o 0,9 pkt. procent, w porównaniu do roku wcześniejszego.
4.W 2004 r. w porównaniu do 1995 r. ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły ponad dwukrotnie.
5.W latach 1995-2002 tempo inflacji mierzone CPI1 sukcesywnie się zmniejszało.
6. W 2002 r. była deflacja, ponieważ CPI1 spadł aż o 2,8 pkt. procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
7. W całym badanym okresie występowała w Polsce inflacja.
8. W 1996 r. inflacja mierzona CPI2 była wyższa od mierzonej CPI1 o 1,4 pkt. procent.
9. W 1995 r. przeciętny poziom cen w Polsce mierzony wskaźnikiem CPI1 wzrósł 21,6% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Wykresy państw unii europejskiej

jest porównanie państw Unii Europejskiej,m wykresy.

Przydatność 55% Części zdania i wykresy zdań

Części zdania. Podmiot kto? co? Orzeczenie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Dopełnienie (wszystkie przypadki oprócz mianownika). Przydawka jaki? jaka? jakie? czyj? który? ile? czego? z czego? Okolicznik: Miejsca: dokąd? gdzie? skąd? jaką drogą? którędy? Przyczyny: z jakiej przyczyny? dlaczego? Czasu: odkąd? kiedy? jak długo? o której godzinie? do...

Przydatność 60% Polska - ogółne dane

Polozenie polski na kuli ziemskiej. Polska ma szer pół. a dł wschodnia. Konsekwencje rozciaglosci poludnikowej jest roznica trwania dnia miedzy pół. a poł. Czerwca w Polsce dzien trwa 17h20min w gdyni i jest dluzszy o 1h20min Zakopanem. Konsekwencja rozciaglosci rownoleznikowej jest roznica we wschodzie slonaca, slonce wschodzi wczesniej o 40 min na wsch Polski. Czas letni wedlug...

Przydatność 60% Chorwacja - główne dane

CHORWACJA. PRZEMYSŁ. Główną rolę w gospodarce Chorwacji odgrywa przemysł przetwórczy o zróżnicowanej strukturze gałęziowej; do najważniejszych gałęzi należą: hutnictwo żelaza (Sisak) i aluminium (Lozovac, Razine), przemysł stoczn. (Rijeka, Split, Pula) oraz petrochem. (Sisak, Osijek, Split); duże znaczenie ma przemysł maszyn. (m.in. fabryki: obrabiarek — Zagrzeb, maszyn...

Przydatność 75% Księżyc - ogólne dane

1.Księżyc : To naturalny satelita Ziemi. Otacza ją po swojej orbicie oddalonej od planety o 384400km. Jest piątym co do wielkości Księżycem w Układzie Słonecznym. Średnica Księżyca wynosi trochę więcej niż 1/4 średnicy Ziemi. Przyspieszenie grawitacyjne na jego powierzchni jest blisko 6 razy słabsze, niż na Ziemi (1,6 n/kg). Cały czas widzimy tylko jedną stronę...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji