Treść zadania

ruda73

Narysuj wzory półstrukturalne;a/ 2-betynofelon
b/ glikol
c/ butan-2-ol
d/ 1,1,2-trimetilo propano-1-ol
podaj 2 wlaściwości glicerolu

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

  • betynofelon ????

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

martus91 mając do dyspozycji butan i dowolne odczynniki nieograniczne otrzymaj kwas Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: martus91 12.4.2010 (19:24)
kasiia8 narysować i nazwać wzory półstrukturalne izomerów DIMETYLOHEKSANU Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: kasiia8 13.4.2010 (15:58)
Sandra Wzory i nazwy!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandra 24.4.2010 (20:49)
angelikaki2 napisz wzory n-alkanow zawierajacych a] 4 atomy wegla b] 7 atomow wegla Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: angelikaki2 4.5.2010 (18:24)
zymonn podaj wzory elektronowe podanych tlenków: a) tlenek azotu(III) b)tlenku Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: zymonn 20.5.2010 (21:04)

Podobne materiały

Przydatność 50% Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] – siła 1N = kg*m/s2 Fw – siła wypadkowa m [kg] – masa Fc –...

Przydatność 55% Wzory

l = 2п r – długość okręgu п = 3,14 P = п r2 – pole koła a√2 – przekątna w kwadracie h = (a√3) : 2 – wysokość trójkąta równobocznego P = (a√3) : 4 – pole trójkąta równobocznego r = h : 3 – promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny R = 2h : 3 – promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym r = a :2 –...

Przydatność 60% Wzory

tresc w załączniku

Przydatność 55% Wzory

Tabela i w formie ściągi !

Przydatność 60% Wzory

siła F=ma (N) ciężar ciała F=mg (N) gęstość d=m/V (km/m3) ciśnienie p=F/S (Pa) ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa) siła wyporu F=dVg (N) praca W=Fs (J) moc P=W/t (W) droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t pęd p=mV (kg*m/s) zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J) ładunek q=It (C) napięcie elektryczne R=U/I praca prądu elektrycznego W=UIT (J) moc elektryczna...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji