Treść zadania

~Ula Serkowska

put the verbs in brackets in the passive form
The chocolate cake (eat) yesterday
We (just/ informed )that our lost son is Alive
My car (steal)last night
Milk (bring) to our door every morning
Teatchers should (pay) more
This homework can (do) in many different ways
The problem (solve) soon
My house (decorate) at the weekend
The trees (cud down) next saturday
Bicycles can't (leave) in the streets
My tootbrush ( just/use) by my brother
Don't touch it! Its can (break) very easily

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 100% Chocolate

Chocolate is known almost in all world. Every child likes it. Different types of chocolate we can see in every shop, every country. The cocoa plant is grown in tropical countries near the eguator. It needs a hot climate and plenty of sun. Growing the cocoa plant requires time, skill and patience. - First, the forests are cleared and the cocoa beans are planted. After four years, the young...

Przydatność 100% Chocolate

Chocolate is perhaps one of most important products that we produce. Try to imagine how your life would look like without sweets. It is used not only in chocolate bars that we all love, but also in many other products like cakes, and even in things that are not connected with sweets. First of all we need to know what is chocolate made of. Of course the main ingredient is cocoa which is grown in...

Przydatność 100% Verbs

Odmiana czasowników

Przydatność 65% Passive voice

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika. Strona bierna jest używana: a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np. The rubbish is collected by my mother b) kiedy chcemy podkreślić wykonawcę czynności np. This sweater was knitted by my mother. c) by...

Przydatność 60% Gramatyka- Passiv

1)werden +Partizip II - Prasens 2)wurden +Partizip II - Imperfekt 3)sein +Partizip II + worden - Perfekt 4)war+ Partizip II + worden - PluBquamperfekt 5)werden +Partizip II + werden- Futur I 6)werden +Partizp II +worden sein - Futur II Mit Modalverben: 7*) Modalverb +....... +Partizip II +werden - Prasens 8*) Modalverb(Imp) +Partizip II + werden - Imperfekt 9*) haben+...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji