Treść zadania

AS123

Przeczytaj podane zadania i określ czy należą one do kompetencji Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- współdziałanie z delegaturami UOKiK oraz organizacjami konsumenckimi
- kształtowanie polityki ochrony konsumenta
- wytaczanie w imieniu konsumenta spraw sądowych
- udzielanie bezpłatnych porad z zakresu praw konsumentów
- nakładanie kar pieniężnych na nieuczciwych przedsiębiorców
- udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową
- kontrola wzorców umów w celu wyeliminowania niedozwolonych postanowień
- wydawanie nakazu wycofania produktu z rynku
- prowadzenie rozmów z przedsiębiorcami w imieniu pokrzywdzonego konsumenta
- prowadzenie postępowania zmierzającego do likwidacji praktyk naruszających interesy konsumentów jakoś zbiorowości

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

martyna1321 Zadania terenowych organów administracji publicznej Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: martyna1321 8.5.2010 (19:22)
karciaxx Opisz podstawowe zadania banków komercyjnych Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: karciaxx 15.11.2010 (20:57)
jarek1234 Zadania z lifo fifo Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: jarek1234 2.12.2010 (23:37)
olgaaj Proszę o jakieś pomysły do tego zadania, np co to może być za ilustracja. Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: olgaaj 27.1.2011 (19:31)
~LadyInRed system prawa - zadania 1. Ustawa obowiązuje w sensie normatywnym po Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~LadyInRed 10.10.2011 (13:40)

Podobne materiały

Przydatność 100% Rozwój osadnictwa miejskiego

j

Przydatność 50% Egzaminy kompetencji z matematyki

Matematyka Zestaw egzaminacyjny I Życzę powodzenia! -------------------------------------------------------------------------------- 1. Oblicz 132% różnicy liczb: 115,4 i -84,6. a) 15 b) 1297 c) 264 d) -3 2. Doprowadź wyrażenie (a-5)2 - (2a+3)(a-3) do najprostszej postaci. a) a2-7a-34 b) -a2-7a+34 c) a2-8a-34 d) a2-7a 3. Oblicz wartość wyrażenia a) b) c) d)...

Przydatność 55% Charakterystyka Miejskiego Inspektoratu Ochrony Cywilnej - Poznań.

Wstęp Zdecydowałem się wybrać ten temat ponieważ, interesuje mnie obrona cywilna, a ten temat jest bardzo z nią powiązany. Pojęcia Miejski Inspektorat Ochrony Cywilnej jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania i organem wykonawczym prezydenta miasta- szefa OC powołanym do zapewnienia realizacji zadań obrony cywilnej. Treść W Urzędzie Miasta Poznania, znajdującym...

Przydatność 60% Przyczyny powstawania zagrożenia środowiska miejskiego i wiejskiego.

Głównymi przyczynami powstawania zagrożeń środowiska miejskiego i wiejskiego są: a)zanieczyszczenia powietrza b)zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych c)skażenia i degradacja gleby a)Powietrze atmosferyczne jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Problem zachowania jego czystości, obok ochrony wód powierzchniowych, jest obecnie...

Przydatność 70% Zasady powoływania oraz zakres kompetencji wojewody.

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wojewoda jest: - przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, - zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, - organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, - organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji