Treść zadania

grazyn

dlaczego zmiany cen dóbr i usług powodują różnej wielkości zmiany w położeniach krzywej podaży i popytu?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 100% Zmiany ideowe.

a) Dwie podstawowe kwestie społeczne. Pod koniec XIX w. najważniejsze znaczenie społeczne miały dwie kwestie: robotnicza i narodowa. Ideologie, których twórcy skoncentrowali się na tych zagadnieniach, wywarły wpływ na politykę i życie społeczne nie tylko w XIX w. – niektóre pozostały żywe do dziś. b) Anarchizm. Anarchiści byli zdecydowanymi przeciwnikami państwa,...

Przydatność 70% Zmiany klimatu a zmiany cywilizacyjne – efekt szklarni

Żyjemy w czasach przełomów. Rozpadają się imperia, kruszą się systemy polityczne, zmienia się mapa świata. Nawet najnowsze atlasy są już nieaktualne. Powstają dziesiątki nowych państw, święte do niedawna granice ulegają zmianom. Ale i geografia fizyczna musi zrewidować swoje mapy. Znane nam zarysy wielkich mórz śródlądowych (na przykład Morza Kaspijskiego) już od dawna...

Przydatność 55% Zmiany antropogeniczne w krajobrazie

Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. " bezpieczeństwa ekologicznego " . Przez dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego świata należy rozumieć świadome kształtowanie takich stosunków przyrodniczych i społecznych w obrębie biosfery naszej...

Przydatność 65% Przezwyciężanie traumy wielkiej zmiany.

Proces transformacji ustrojowo – społeczno - gospodarczej rozpoczęty w Polsce w 1989 r., to okres następujących szybko i radykalnie przemian, który dla znacznej części społeczeństwa stanowił szok. Jest to czas szczególnie narażony na powstawanie nowych i artykułowanie się wyciszonych problemów społecznych niosących za sobą wiele zagrożeń, ale przede wszystkim jest dużą...

Przydatność 80% Zmiany w organizacji

Zmiana organizacyjna to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji. Zgodnie z tą definicją, zmiana może dotyczyć niemalże każdego aspektu organizacji, np. harmonogramów pracy, podstawy grupowania stanowisk pracy, rozpiętości zarządzania, ogólnego projektu organizacji oraz samych ludzi. Powinniśmy pamiętać, że wszelka zmiana w organizacji może pociągać za sobą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji