Treść zadania

~Natalia

O czym mówiła konstytucja Nihil novi?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Konstytucja

Nazwa „konstytucja” wywodzi się z łacińskiego słowa „constituere” (constituo, constitui) oznaczającego: ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Odwoływanie się do tego terminu łacińskiego popularne jest we francuskim i angielskim kręgu językowym. Zaś niemieccy konstytucjonaliści odwołują się raczej do słowa concipere, które...

Przydatność 50% Konstytucja

Konstytucja- najważniejsze prawo w Polsce. Określa zasady ustroju politycznego i społecznego, wszystkie inne ustawy muszą być z nią zgodne, konstytucję uchyla się i zmienia w sposób specjalny. Polskie konstytucje - Konstytucja 3-go Maja- 1791 - Konstytucja Księstwa warszawskiego- 1807 - Konstytucja Królestwa Polskiego- 1815 - Konstytucja marcowa- 1921 - Konstytucja...

Przydatność 70% Konstytucja

1. Co to jest konstytucja?- akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. 2. Co zawiera konstytucja?- Konstytucja zawiera 13 rozdziałów: RZECZPOSPOLITA, WOLNOŚCI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, ŹRÓDŁA PRAWA, SEJM I SENAT, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ, RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SAMORZĄD...

Przydatność 70% Konstytucja kwietniowa.

Konstytucja kwietniowa, ustawa zasadnicza z 23 III 1935 uchwalona przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego quorum, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 23 IV 1935. <BR>Postanowienia konstytucji <BR>Przenosiła punkt ciężkości władzy państwowej z Sejmu na prezydenta,...

Przydatność 75% Konstytucja marcowa

Konstytucja marcowa, ustawa zasadnicza uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921 większością zaledwie 12 głosów. Jej założenia miały charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalała republikańską formę państwa (Republika) i deklarowała zwierzchność narodu.
Zachowując zasadę trójpodziału władzy, wprowadziła ustrój o znacznej przewadze władzy ustawodawczej nad...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji