Treść zadania

schooL2021

Od czego to zależy, że w niektórych przypadkach tak jak -7/2 liczba odwrotną jest -2/7 I już nic więcej z tym nie zrobimy a np w przypadku 4/5 rozpisujemy?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 100% „Od czego zależy liczba powstających miejsc pracy?”

Uważam, że temat ten wydaje się być bardzo na czasie, ponieważ wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrosła nie tylko liczba miejsc pracy, lecz także kryteria przyjmowania nowych pracowników. O ile pierwszy wzrost jest pozytywny, o tyle drugi czynnik budzi już pewne niepokoje i obawy. W tej pracy skupię się jednak na temacie: „od czego zależy liczba powstających...

Przydatność 85% Od czego zależy liczba powstających miejsc pracy

WSTĘP Zanim przejdziemy do głównego celu tematu zastanówmy się nad pojęciem miejsca pracy. Jest to miejsce gdzie człowiek podejmuje świadomą i celową działalność zmierzająca do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturowych. Obecnie z powodu braku zatrudnienie pojawia się problem rosnącego bezrobocia. Jest on spowodowany spadkiem liczby powstających miejsc pracy. Co zrobić,...

Przydatność 75% Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach to proste zabiegi medyczne wykonywane na miejscu wypadku i w nagłych chorobach zagrażających życiu lub zdrowiu , przed przejęciem opieki nad chorym przez lekarza. Pierwszej pomocy udzielają osoby często bez wykształcenia medycznego, lecz odpowiednio przeszkolone.
W większości przypadków rannego...

Przydatność 50% Liczba "pi"

LICZBA pi Jest to chyba najbardziej znana liczba niewymierna i jednocześnie najstarsza ze znanych nam cyfr tego typu (liczy sobie ok 4000 lat - w Egipcie znaleziono zapiski na jej temat dotowane na ten właśnie okres czasu). jest to nic innego jak obwód koła podzielony przez jego średnicę. Wyznaczenie nie jest takie łatwe na jakie się nam wydaje. Pierwsze próby wyznaczenia polegały...

Przydatność 60% Liczba PI

Liczba π Liczba π jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. π=3,141592... Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po wydaniu Analizy L. Eulera. Najważniejszą w historii liczby π, prawdziwie przełomową datą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji