Treść zadania

~Dominika

Doradca finansowy przygotował dla klientów analizę pięciu inwestycji.
Wyniki z tych inwestycji zależą od czterech możliwych trendów na rynku.
Analizy zostały przygotowane trochę w nietypowy sposób, bo uwzględniają początkowo zainwestowaną kwotę i kwotę końcową inwestycji
natomiast zakłada się, że klienci dokonując wyboru będą oczywiście kierować się stopą zwrotu z inwestycji (w %).
Wskaż inwestycje właściwe dla klienta z awersją do ryzyka, dla klienta ze skłonnością do ryzyka oraz dla klienta z neutralnym stosunkiem do ryzyka.
Zakłada się, że wystąpienie powyższych trendów jest jednakowo prawdopodobne.
Kwota końcowa
Kwota zainwestowana Trend1 Trend2 Trend3 Trend4
Inwestycja A 10 000 11 000 10 900 11 000 11 500
Inwestycja B 15 000 15 000 17 500 18 000 17 500
Inwestycja C 20 000 27 000 18 000 30 000 15 000
Inwestycja D 10 000 12 000 10 000 13 000 11 500
Inwestycja E 20 000 21 000 25 000 19 000 20 000

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

  • Dominiko, nie chcę "psuć zadania" dlatego piszę w komentarzu.
    Pytanie o ryzyko jest raczej psychologiczne niż matematyczne - zainwestowane kwoty są różne, jeżeli tylko policzymy stopę zwrotu w % (niezależnie od inwestycji) to możemy uporządkować max-min (np. inwestycja C jest ryzykowna)
    Ale może napisz, jak klasyfikować skłonność ryzyka ??

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Wykorzystywanie analiz w zarządzaniu

Przedsiębiorstwo, działające w warunkach gospodarki rynkowej, podejmuje decyzje zorientowane na osiąganie zysków, by moc przeżyć i dalej rozwijać się, bowiem rozwój jest podstawą osiągania zysków. Zachodzące zmiany warunków działania przedsiębiorstwa stwarzają. konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów, procesów i instrumentów zarządzania. zorientowanych na...

Przydatność 80% Rynek Finansowy

Tematem mojej pracy jest „rynek finansowy”, dlatego pragnę przybliżyć wszystkim wiedze na temat: co to jest rynek finansowy, jak funkcjonuje oraz wiele innych rzeczy związanych właśnie z rynkiem finansowym. Praca moja zawiera informacje na temat rynku pieniężnego, który jest jednym ze segmentów rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY, PODMIOTY I INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO...

Przydatność 70% Rynek finansowy

Rynek finansowy jest „miejscem”, na którym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży różnych form kapitału krótkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym zapotrzebowanie na kapitał - zaspokojenie potrzeb. Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom na...

Przydatność 65% Leasing finansowy

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany. Standardy nie przytaczają żadnych testów, badających przeniesienie ryzyka i korzyści wynikających z zawarcia umowy leasingu, ale opisują...

Przydatność 55% Wynik finansowy

1.Opisz i scharakteryzuj wynik finansowy netto i jego rozliczenie. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo może osiągnąć dodatni (pozytywny) wynik finansowy, kiedy przychody będą wyższe od kosztów lub też może osiągać wartość ujemną (negatywną), wówczas, kiedy to koszty osiągną wyższą wartość. Tylko dodatni wynik finansowy jest zyskiem, natomiast...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji