Treść zadania

~lormus1

Ciało uczestniczące w ruchu harmonicznym wykonuje drgania wzdłuż prostej z częstotliwością
f = 0.5 Hz. Amplituda tych drgań wynosi A = 3 cm. Jaką prędkość posiadać będzie to ciało
przy wychyleniu z położenia równowagi równym x = 1.5 cm.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • antekL1

  To można rozwiązać na dwa sposoby, Pierwszy sposób:

  Niech zależność położenia od czasu x(t) będzie dana wzorem:

  x(t) = A sin(w t) ; gdzie "w" to greckie omega, w = 2 pi f.; A - amplituda.

  Różniczkujemy x(t) po czasie i mamy prędkość v(t)

  v(t) = A w cos(w t)

  Do pierwszego z tych równań podstawiamy x = połowa amplitudy, czyli:

  A / 2 = A sin(w t) ; stąd sin(w t) = 1/2
  czyli cos (w t) = pierwiastek(3) / 2 ; kąt 30 stopni

  Mamy : v(t) = A * 2 pi f * pierwiastek(3) / 2 ; podstawiłem w = 2pi f
  czyli
  szukane v = A * pi * f * pierwiastek(3)

  Sprawdzamy wymiar wyniku: A jest w cm, f jest w hercach czyli 1/s.
  Dostaniemy wynik w centymetrach / sekundę.

  v = 3 * pi * 0.5 * pierwiastek(3) = około 8.2 cm/s
  ===============================================

  Jak się pomyliłem albo masz pytania proszę pisz na priv.
  PS: Aha, drugi sposób:
  Porównujemy całkowitą energię ciała przy wychyleniu = A
  (tylko energia potencjalna)
  z energią przy wychyleniu A/2
  (wtedy energia potencjalna = 1/4 całkowitej bo zależy ona od kwadratu wychylenia)
  3/4 energii całkowitej to energia kinetyczna, z tego liczymy prędkość.
  Spróbuj się pobawić w ten sposób, wprowadź masę i wsp. sprężystości,
  skrócą się. Powodzenia :))

Podobne materiały

Przydatność 70% Drgania Elektryczne

Drgania elektryczne-to zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w wyniku którego powstaje prąd indukcyjny, który ponownie ładuje okładki kondensatora, zjawisko to powtarza się wielokrotnie. Obwód drgający składa się z:kondensatora,maszyny elektrycznej, iskiernika,łącznika,zwojnicy. Telekomunikacja-dziedzina nauki, która zajmuje się przekazywaniem na odległość dźwięków,...

Przydatność 75% Wibracje (drgania mechaniczne)

WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE) Drganiami nazywa się zmiany wielkości fizycznej występujące w funkcji czasu i polegające na tym, że jej wartości są na przemian rosnące i malejące względem pewnego poziomu odniesienia. Wibracje (drgania mechaniczne) to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wibracje w wielu przypadkach są...

Przydatność 70% SWOT - tak naprawdę wykonuje się tę analizę

Jedną z metod analizy strategicznej, przydatnej do precyzyjnego określenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, jest analiza SWOT. Jest to złożona, kompleksowa metoda służąca do badania jednocześnie otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Czynniki kształtujące zmiany organizacji dzieli się na sprzyjające i niesprzyjające. Jednocześnie uwzględnia się, że mogą...

Przydatność 50% Układ ruchu

Ruch i jego podłoże Ruch jest podstawowym przejawem wrażliwości, czyli zdolności organizmów do reagowania na bodźce środowiskowe. Jeśli za podstawę klasyfikacji przyjąć złożoność ruchu, to możemy wyróżnić ruch: cytoplazmatyczny, rzęskowy oraz mięśniowy. Dwa pierwsze rodzaje ruchu są powszechne w całym świecie istot żywych, ruch mięśniowy cechuje jedynie...

Przydatność 50% Aparat ruchu

Aparat ruchu:a)część bierna-szkielet, funkcja:stalowe rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie aparatu ru- chu(umożliwia poruszanie), chroni narządy wewnętrzne, wytwarza krwinki ? jest krwio twórczy; b)część czynna-mięsnie.Kość:istota gąbczasta,jama szpikowa,istota zbita,szpik kostny,okostna.Tkanka zbita-mieści sięw środkowych częsciach kostnych,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji