Treść zadania

kamyczek33

Statystyka w załączniku, proszę o rozwiązanie.

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Statystyka

Struktury jednowymiarowe. Statyst.met.analizy i ich rozkłądy Dwa typy porównań: 1) dwóch lub wiecej różnych zbiorowości pod wzgl tej samej cechy, 2)rozkładu 2-lub wiecej cech w tej samej zbiorowo. Cechy mierzalne analizujemy przy wykorzystaniu miar statystycznych: 1.przecietnych(średnie lub miary położenia lub tendencji centralnych)...

Przydatność 65% Statystyka

3 zadania które były na egzaminie zerowym + odpowiedzi na 2 z nich.

Przydatność 55% Statystyka matematyczna

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących  pozyskiwaniu,  prezentacji,  analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą. Proces pozyskiwania danych ogólnie nazywany jest badaniem statystycznym. W ramach badania statystycznego...

Przydatność 65% Statystyka - podstawy

Podstawy statystyki w załącznikach.

Przydatność 55% Statystyka matematyczna

Statysyka

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji