Treść zadania

~ClaudiaK

Naturalna stopa bezrobocia była równa 6%, stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 8%, realny
PNB wynosił 500 mld.
1. Ustal ile wyniosła luka PNB ?
2. Oblicz ile wynosił potencjalny PNB ?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Stopa procentowa - teoria i praktyka.

Stopa procentowa w teorii i praktyce gospodarczej Kategoria procentu rozwijała się w miarę, jak produkcja nabierała charakteru towarowego i jak rozwijał się kapitał, który odgrywa w niej decydującą rolę. W formacji feudalnej, w której przeważała gospodarka naturalna, rola i znaczenie stopy procentowej rosły w miarę, jak kapitał pożyczkowy wyodrębniał się z...

Przydatność 65% Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac. Stopa bezrobocia – jest miarą bezrobocia, ale oblicza się ją jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby stanowiących siłę roboczą i wyraża się w procentach. Przyczyny...

Przydatność 75% Problematyka bezrobocia

Scharakteryzuj problematykę bezrobocia w Polsce od 1989 r Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają dużą uwagę na konsekwencje tego zjawiska. Bezrobocie występuje...

Przydatność 85% Skutki bezrobocia

SKUTKI BEZROBOCIA I. Skutki pozytywne: 1. Wzrost szacunku dla pracy 2. Większa motywacja dla kształcenia 3. Racjonalizacja wyboru kwalifikacji i zawodu (dostosowanie kierunku studiów do rynku pracy) II. Skutki negatywne: 1. Ekonomiczne: a) utracona produkcja w gospodarce (mniejsza produkcja niż możliwości) b) pogorszenie stanu budżetu państwa w wyniku:...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji