Treść zadania

lady2705

Dodano do zlewki 5 ml 2 mol/dm3 roztworu KNO3. Następnie dodano 10 mikrolitrów związku kompleksowego żelaza jego masa poniżej). Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Masa K3[Fe(CN)]6= 176,7 mg

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Hmm, nie wiem, czy o to chodzi, spróbuję policzyć stężenie molowe K3[Fe(CN)]6
  wynikające z rozpuszczenia masy 176,7 mg (czyli 0,1767 g) kompleksu
  w całej objętości roztworu ( V = 5 ml + 10ul = 5.01 ml = 0.00501 litra)

  Potrzebne masy molowe:
  Potas; K: 39 g/mol
  Żelazo; Fe: 56 g/mol
  Węgiel C: 12 g/mol
  Azot; N: 14 g/mol

  K3[Fe(CN)]6 : 3 * 39 + (56 + 12 + 16) * 6 = 621 g/mol

  Ilość moli kompleksu: n = 0,1767 / 621 = 0.0002845 mol

  Stężenie molowe kompleksu: c = n / V
  c = 0.0002845 / 0.00501 = około 0.057 mol/dm^3
  ========================

  Nie wiem, czy trzeba posumować to stężenie i stężenie KNO3, które jest
  2 / 0.057 = około 35 razy większe ?

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Ph roztworu

1. Co to jest pH roztworu? 2. Przy pomocy jakich wskaźników badamy pH i wskaż przykłady pH kilkunastu wybranych przez siebie substancji np. krem, mydło, mleko. Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ - odczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w równowadze –...

Przydatność 55% Odczyn roztworu PH

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy ,czy też są one w równowadze –odczyn obojętny. Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny ,a wodne roztwory wodorotlenków (zasady)- odczyn zasadowy. Jeśli zanurzony w wodnym...

Przydatność 55% PH, Skala PH, Odczyn roztworu PH, Indykatory.

Skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w roztworach wodnych. Dokładnie jest to: pH = -log10[H+] czyli minus logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorkowych wyrażonych w molach na litr. Korzystanie ze skali pH Woda destylowana...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji