Treść zadania

lady2705

Zadanie 1

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1.
  Potrzebne masy molowe:
  Ca: 40 g/mol
  O: 16 g/mol
  CaO: 40 + 16 = 56 g/mol
  H2O: 18 g/mol
  Cl: 35.5 g/mol
  CaCl2 * 6H2O: 40 + 2 * 35.5 + 6 * 18 = 219 g/mol

  12 stopni niemieckich będzie odpowiadało 12 * 10 = 120 mg CaO / litr wody.
  Przeliczamy to na mole.
  120 mg CaO odpowiada 0.120 / 56 = 0.00214286 mol/litr

  Czyli w 2 litrach wody powinno być 2 * 0.00214286 = 0.00428571 mola CaO
  Odpowiada to 0.00428571 * 40/56 = 0.00306122 mola Ca.

  Tyle samo wapnia ma być w 6-wodnym CaCl2, co daje masę:
  m = 0.00306122 * 219 / 40 = 0.0167602 g = około 16.8 mg chlorku.
  =============================================

  2.
  [ Niestety nie znam tego symbolu mmol(mała literka "r" po tym).
  Jeśli to oznacza gramorównoważnik / litr to dla jonów Ca (2+) i Mg (2+)
  1 mol = 2 gramorównoważniki ]

  Wykorzystamy wynik z poprzedniego zadania:
  Była tam informacja, że 1 stopień niemiecki to 10 mg CaO / litr
  co daje 0.00306122 / (2*12) = 0.000127551 mol/litr jonów Ca
  W milimolach/litr jest to 0.127551 mmol/litr, obojętne czego, Ca czy Mg.

  Liczymy ilość milimoli przy danych z zadania:
  Ca: 323.4 / 40 = 8.085 mmol / l
  Potrzebna jeszcze masa molowa magnezu = 23.3 g/mol.
  Mg: 72.4 / 23.3 = 3.1073 mmol / l
  Razem: 8.085 + 3.1073 = około 11.19 mmol / l <--- twardość tej wody
  UWAGA: jeśli mmol(r) / litr test tym, co napisałem w początku
  to trzeba 11.19 pomnożyć przez 2.

  Przeliczamy wynik na stopnie niemieckie:
  11.1923 / 0.127551 = około 87.75 stopni niemieckich
  (wynik zaokrąglamy do 4 cyfr znaczących bo z taką dokładnością są podane ilości jonów Ca i Mg. Strasznie twarda była ta woda!)
  =============================================

  3.
  Dla jonów Al (3+) 1 mol = 3 gramorównoważniki.
  Jeśli to, co napisałem w zadaniu 2 o symbolu mmol(r) / l jest prawdą
  to szukane stężenie = 0.5 / 3 = 0.16(6) mmol/l
  =============================================

  4.
  Ta sama uwaga co do symbolu mmol(r) / l
  Dla wapnia Ca (2+) 1 mol = 2 gramorównoważniki czyli
  szukane stężenie to 15 * 2 = 30 mmol(r) / l.
  =============================================

Rozwiązania

Podobne zadania

Thal Zadanie na obliczenie stezenia Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Thal 22.4.2010 (17:44)
Daktyl15 Zadanie 1. Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: Daktyl15 11.5.2010 (18:29)
jessica93 Zadanie domowe z chemii na jutro. Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jessica93 17.5.2010 (17:14)
mania1992 proszę o pomoc zadanie z mola na jutro!!!!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1992 24.5.2010 (18:27)
gomora1234 Równanie reakcji hydrolizy - zadanie domowe - POMOCY!!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: gomora1234 26.5.2010 (17:59)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

Przydatność 50% Zadanie z prawdopodobieństwa

Losujemy 5 liczb z 42. Określić prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu wylosowanych liczby trafimy 'trójkę'. Ile razy to prawdopodobieństwo jest większe od wylosowania 'czwórki' i 'piątki'?

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji