Treść zadania

PAULLLLA

Czy ktoś wie jak ułożyć równanie do tych zadań?

W zadaniu muszą być dane ,ułożone równanie oraz obliczenie .Z góry dziękuję za pomoc.\\


zad .1 w lesie połowa drzew to sosny, czwarta część drzew to jodły .Rośnie tam też 15 świerków .Ile sosen i jodeł jest w tym lesie?

zad.2 Marta ma 11 lat ,a jej brat Wojtek 19 .Ile lat temu Wojtek był dwa razy starszy od Marty?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Zad. 1.
  Szukane:
  x - ilość drzew w lesie
  Dane:
  1/2 x - ilość sosen
  1/4 x - ilość jodeł
  15 - ilość świerków

  Sosny, jodły i świerki muszą być jedynymi gatunkami w tym lesie, inaczej zadanie będzie nierozwiązywalne. Suma ilości sosen, jodeł i świerków musi dawać "x", stąd równanie:

  1/2 x + 1/4 x + 15 = x

  Rozwiązanie:
  Przenosimy wszystko, co zawiera x, na prawą stronę
  15 = x - 1/2 x - 1/4 x ; odejmujemy po prawej stronie
  15 = 1/4 x ; mnożymy przez 4
  x = 60 <---------------------------- ilość drzew w lesie

  Sprawdzenie:
  Ilość sosen = 60 / 2 = 30
  Ilość jodeł = 60 / 4 = 15
  Zostaje 60 - 30 - 15 = 15 świerków. Zgadza się.
  ==============================================

  Zad. 2.
  Szukane:
  x - ile lat temu Wojtek był 2 razy starszy od Marty
  Dane:
  wiek Marty = 11
  wiek Wojtka = 19

  Gdy od wieku Marty i od wieku Wojtka odejmiemy po "x"
  to 19 - x (czyli wiek Wojtka x lat temu) ma być równy :
  2 razy (11 - x) (wiek Marty x lat temu)

  Równanie:
  19 - x = 2 (11 - x)

  Rozwiązanie:
  19 - x = 2 (11 - x) ; wymnażamy nawias po prawej stronie
  19 - x = 22 - 2x ; przenosimy 2x na lewo, 19 na prawo
  2x - x = 22 - 19 ; stąd
  x = 3 <---------------------- 3 lata temu Wojtek był 2 razy starszy od Marty.

  Sprawdzenie:
  3 lata temu Wojtek miał 19 - 3 = 16 lat, a Marta 11 - 3 = 8 lat.
  Faktycznie: 16 = 2 * 8, Wojtek był 2 razy starszy. Zgadza się.
  =================================

Rozwiązania

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji