Treść zadania

AS123

Zaznacz wszystkie właściwości wodorotlenku sodu:

1) ciecz
2) substancja stała
3) jest higroskopijny
4) trudno rozpuszcza się w wodzie
5) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
6) jest żrący
7) rozpuszczanie go w wodzie jest procesem egzoenergetycznym
8) rozpuszczanie go w wodzie jest procesem endoenergetycznym

I dopisz dwie dodatkowe właściwości

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Należy zaznaczyć :
  2) substancja stała
  3) jest higroskopijny
  5) bdb rozpuszcza się w wodzie
  6 ) jest żrący
  7) proces egzoenergetyczny

  Wodorotlenek sodu (soda żrąca)
  - biała substancja krystaliczna
  - chłonie dwutlenek węgla z powietrza tworząc węglan
  - mocna zasada.

Rozwiązania

Podobne zadania

kasia2008107 przeprowadzono reakcje zobojetniania uzywajac do tego celu 10g wodorotlenku Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia2008107 9.4.2010 (12:37)
fifti18 Oblicz masy molowe CO2 i wodorotlenku wapnia . Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: fifti18 26.4.2010 (17:37)
arletka0302 Podaj równania reakcji ilustrujące wszystkie 6 metod otrzymywania Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: arletka0302 13.5.2010 (18:41)
noname do zobojętnienia 30cm² dwu molowego roztworu wodorotlenku wapnia II zuzyto Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: noname 26.9.2010 (20:52)
monia1432 Właściwości i zastosowanie tlenków: 4 wybrane i wszystkie Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: monia1432 3.10.2010 (21:24)

Podobne materiały

Przydatność 80% DNA-substancja dziedziczna

Genetyka (gr. genetes „rodzić”) jest to nauka zajmująca się badaniem zjawisk dziedziczenia czyli przekazywania cech potomstwu oraz zmiennością organizmów żywych. Informacja genetyczna jest to informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w...

Przydatność 50% DNA- substancja dziedziczna

Genetyka (gr. genetes „rodzić”) jest to nauka zajmująca się badaniem zjawisk dziedziczenia czyli przekazywania cech potomstwu oraz zmiennością organizmów żywych. Informacja genetyczna jest to informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w...

Przydatność 60% Woda niezwykła substancja

Woda - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria; nie można jej niczym zastąpić. Aby być zdrowym, każdy z przeszło pięciu miliardów ludzi musi codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około dwóch i pół...

Przydatność 60% Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy


Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie
Pierwiastki to substancje których nie da się rozdzielić na inne subst proste. Wśród poznanych i opisanych pierwiastków dwa występują w stanie ciekłym (brom, rtęć) w postaci gazu.
Związki chemiczne to trwałe połączenie przynajmniej dwóch...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji