Treść zadania

mmmmmar

5 Fill in the gaps with the proper form of a verb, using the Present Continuous tense.

1. Jack ……………………………………..…………… (help) his brother with his homework.
2. I see that you ……………………………………..…………… (work) very hard today.
3. Hurry up! She ……………………………………..…………… (wait) for you.
4. Of course I ……………………………………..…………… (enjoy) the party!
5. My mother ……………………………………..…………… (do) the shopping at the moment.
6. Oh no! It ……………………………………..…………… (rain) again!
7. Bill and Mark ……………………………………..…………… (repair) their car.
8. Be quiet! I ……………………………………..…………… (try) to get to sleep.
9. My friends ……………………………………..…………… (swim) in the river.
10. Look! That tree ……………………………………..…………… (fall) down in the wind!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1. Jack …………is helping…………… (help) his brother with his homework.
  2. I see that you …………are working………… (work) very hard today.
  3. Hurry up! She ………is waiting………..…………… (wait) for you.
  4. Of course I..........am enjoying.…………… (enjoy) the party!
  5. My mother…is doing…… (do) the shopping at the moment.
  6. Oh no! It ……………is raining..…………… (rain) again!
  7. Bill and Mark …………are repairing…..…………… (repair) their car.
  8. Be quiet! I ……………am trying..…………… (try) to get to sleep.
  9. My friends ………………are swimming…..…………… (swim) in the river.
  10. Look! That tree …………is falling..…………… (fall) down in the wind!

Rozwiązania

Podobne zadania

ulalula Present Perfect simple czy present perfect continous? wpisz poprawnie.. 1. Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ulalula 7.4.2010 (20:44)
karolek123 Napisz pocztówkę w czasie present simple i coutinous na temat - Jesteś na Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: karolek123 16.4.2010 (19:31)
Nieznany wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiednim czasie.(Past Simple & Present Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 21.4.2010 (20:09)
Nieznany popraw błędy: Past Simple & Present Perfect Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 21.4.2010 (20:14)
Kitka18 Wstaw czasowniki w czasach Present Simple lub Present Continuous. Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kitka18 22.4.2010 (14:25)

Podobne materiały

Przydatność 75% Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić moment, porę wykonania danej czynności. Charakterystyczne określniki czasu : now - teraz at present - obecnie at the...

Przydatność 60% Present Continuous

Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy: - odpowiedniej dla osoby formy czasownika być, - czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing. Oto przykład: Tom is writing a letter....

Przydatność 60% Present Simple oraz Present Continuous

PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) + CZASOW. GŁÓWNY (3 os.l.poj. -(e)s) + … + (określ.przysł.) Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla...

Przydatność 55% Present Simple oraz Present Continuous

A. PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) + CZASOW. GŁÓWNY (3 os.l.poj. -(e)s) + … + (określ.przysł.) Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla...

Przydatność 90% Present Continuous Tens

Present Continuous Tens Czas teraźniejszy ciągły Używamy go gdy mówimy o jakiejś czynności, która obywa się w danym momencie. Charakterystyczne elementy zdania z czasem Present Continuous: - forma czasownika Be w zależności od osoby z jaką występuje: I am => I'm You are => You're He is => He's She is => She's It is => It's We are => We're You are => You're They...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji