Treść zadania

AS123

Zadanie 1

1) Napisz wzór sumaryczny tlenku w którym siarka ma wartościowość IV
2) Napisz wzór sumaryczny tlenku w którym azot ma wartościowość V

Zadanie 2

Zaznacz wszystkie właściwości wodorotlenku glinu:

1) ciecz
2) substancja stała
3) jest higroskopijny
4) trudno rozpuszcza się w wodzie
5) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
6) jest żrący
7) jest mocną zasadą
8) roztwarza się w kwasach
9) roztwarza się w zasadach
10) jest wodorotlenkiem amfoterycznym

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 3 1

    Rozwiązanie na zdjęciu

    Załączniki

    • Przeoczyłem, wpisalem analogicznie dwa tlenki tak samo, słusznie ma wartościowość 4, przepraszam autora zadań za błąd

    • 1) SO2 - siarka ma wartościowość IV

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 85% Interesujące fakty o tlenku azotu

Toksyczny dla układu oddechowego człowieka tlenek azotu NO został w roku 1992 uznany przez renomowane czasopismo "Science" za "cząsteczkę roku".Okazało się bowiem ,że ta mała i bardzo aktywna chemicznie molekuła pełni istotną rolę w organizmach żywych.W roku 1998 trzej badacze: R.Furchgott, L.Ignarro i F.Murad otzrmali noagrogę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie...

Przydatność 50% Tlen i Siarka

SPIS TREŚCI TLEN 3 tlenki 3 Nazewnictwo tlenków niemetali 4 Tlenki zasadowe, 4 Tlenki kwasowe, 4 Tlenki amfoteryczne, 4 WODA JAKO PRZYKŁAD JEDNEGO Z TLENKÓW 4 woda ciężka 5 woda destylowana 5 woda, chlorowanie 5 woda, stopnie twardości 6 woda, uzdatnianie (preparowanie) 6 woda, zmiękczanie 6 SIARKA 7 Stopnie utlenienia siarki 8 Sarka, produkcja metodą...

Przydatność 60% Siarka jako pierwiastek

Siarka Występowanie: Siarka występuje w przyrodzie w stanie wolnym i w postaci związanej. Tworzy liczne minerały ? głównie siarczki np. piryt, galena, blenda cynkowa i siarczany. Siarka jest też obecna w węglu kamiennym, ropie naftowej, gazie ziemnym, oraz gazach wulkanicznych i białkach organizmów żywych. Siarka tworzy odmiany alotropowe: w stanie ciekłym i stałym. W...

Przydatność 75% Zadanie maturalne maj '07 - napisz opowiadanie "Crime doesn't pay" - zbrodnia nie popłaca - ktorego sprawca został złapany na gorącym uczynku

The night was dark, and there was a noticeable sense of mystery in that darkness. It was quite late, and Mary knew she shouldn't return home so late. She said goodbye to Jane, who was her best friend, and walked down the street. Scarcely had she walked 20 meters, when she noted a broken window in a clothes shop she had used to like. Not thinking much, she decided to call the police, who claimed...

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji