Treść zadania

proszeopomoc

Treść w pliku

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

paula77792 Uzasadnij, że dla dowolnej liczby całkowitej m liczba [w pliku] jest Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: paula77792 1.2.2012 (15:10)
paula77792 Wykaż, że liczba (w pliku) jest naturalna. Przedmiot: Matematyka / Liceum 2 rozwiązania autor: paula77792 1.2.2012 (15:19)
paula77792 Po wykonaniu działań w wyrażeniu (w pliku) otrzymamy: Przedmiot: Matematyka / Liceum 2 rozwiązania autor: paula77792 1.2.2012 (15:40)
Iza97 Zadanie z pliku Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Iza97 13.3.2016 (12:10)
Iza97 Zadanie w pliku jpg. tylko na czerwono. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Iza97 13.3.2016 (12:11)

Podobne materiały

Przydatność 60% Sawanna, safari - referat (w formie pliku)

dołączam plik

Przydatność 50% program wzkonujący tablicę dwuwymiarową , z zapisaniem w pliku i elementami max i min

program tabl; uses CRT; type tab=array[1..20,1..20] of integer; var A:tab; max,min:integer; var plik:text; procedure czytaj(var A:tab); var i,j:integer; begin randomize; For i:=1 to 20 do For j:=1 to 20 do A[i,j]:=random(20) end; procedure wypisz (var A:tab); var i,j:integer; begin For i:=1 to 20 do For...

Przydatność 70% Świat - wiek XV-XVI (Wielkie odkrycia geograficzne, początki reformacji w Europie) - notatki z lekcji, zakres podstawowy (w formie pliku)

Wielkie odkrycia geograficzne 1. Geneza odkryć. 2. Wyprawy i odkrycia portugalskie. 3. Wyprawy i odkrycia hiszpańskie. 4. Wyprawy i odkrycia włoskie. 5. Skutki odkryć. Ad.1 XV-XVI Europejczycy poszukują nowej drogi do Indii. Przyczyny: ? Ciekawość świata, chęć sławy; ? Pragnienie zobaczenia legendarnych bogactw Indii; ? Odkrycie drogi morskiej do Indii (nasiliła się wymiana...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji