Treść zadania

kupa12

1. Przedstaw prawidłowość w zakresie zróżnicowania dostępu do telefonii komórkowej na świecie (1p)
2. Podaj argumenty przemawiające za stwierdzeniem, że usługi bankowe nie mogłyby funkcjonować bez telekomunikacji (2p)
3. Wymień najważniejsze zagrożenia wiążące się z korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjnych, np. z telefonii komórkowej oraz internetu (1p)
4. Wymień czynniki rozwoju transportu samochodowego, które według ciebie są najważniejsze(1p)
5. Wyjaśnij, dlaczego w Chinach znaczny udział w przewozach pasażerskich ma transport kolejowy, a w Japonii istotną rolę w przewozach towarowych odgrywa transport morski (2p)
6. Zaproponuj działania, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na usługi zdrowotne w krajach afrykańskich (2p)
7. Uzasadnij stwierdzenie, że usługi komunikacyjne i usługi finansowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego (1p)

Potrzebuje do końca dnia <3

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Historia telefonii komórkowej

Jak to wszystko się zaczęło ... Historia telefoni komórkowej zaczęłą się w roku 1956 od wprowadzenia przez szwedzką firmę Ericsson telefonu komórkowego wielkości walizki i ważącego niespełna 40 kg. Telefon ten kosztował tyle samo ile samochód. Pierwsza sieć telefoni komórkowej powstała w Sztokholmie, miała zasięg działania 30 km i 100 abonentów. W miarę postępu...

Przydatność 75% Ankieta i raport dotyczący telefonii komórkowych.

ANKIETA I RAPORT DOTYCZąCY TELEFONII KOMóRKOWYCH

Przydatność 80% Wpływ internetu i telefonii komórkowej na relacje międzyludzkie

I. Wstęp Sieć, której wcieleniem są zarówno Internet, jak i telefony komórkowe, jest w nowoczesnym świecie czymś równie oczywistym jak powietrze i woda. Część ludzi w zamożnych społeczeństwach nawet nie wyobraża sobie życia bez dostępu do niej. O ile przez pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych telefonia komórkowa i Internet rozwijały się równolegle i niezależnie,...

Przydatność 85% Polityka rachunkowości w zakresie amortyzacji

Wstęp Przez politykę rachunkowości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawa, w tym także określone w MSR, zapewniające wymagana jakość sprawozdań finansowych. Za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiada kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Do...

Przydatność 100% Osiągnięcia polskiej nowelistyki pozytywistycznej w zakresie kompozycji.

Nowela – gatunek o rodowodzie antycznym. Najstarszym ze znanych zbiorów nowelistyki greckiej były Opowieści mileckie Arystydesa z Miletu, tworzącego na przełomie II i I w. p.n.e. Nowela to krótki prozatorski utwór, pozbawiony komentarzy i rozbudowanych opisów, o małej ilości bohaterów. W klasycznej noweli, zgodnej z teorią sokoła Boccaccia – główny motyw, umieszczony w tytule...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji