Treść zadania

~Kowalska

Porównaj i dokonaj oceny polityki wewnętrznej i zagranicznej ostatnich Piastów

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

angela16136 Dokonaj porównania sposobów wychowania młodzierzy w Sparcie i Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: angela16136 6.12.2010 (16:56)
hania123 1.opisz układ sił panujących w europie i w RP w końcu XVIII wieku i dokonaj Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: hania123 12.1.2011 (19:08)
Sandi8888 Jakie były cele polityki zagranicznej III rzeszy? Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: Sandi8888 2.2.2011 (15:53)
~Monika Jeraszek polityka wewnętrzna ostatnich 3 Jagielonów Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~Monika Jeraszek 21.11.2011 (15:57)

Podobne materiały

Przydatność 80% Kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów.

Prawie dwustuletnie panowanie Jagiellonów w Polsce to okres największej potęgi naszego kraju. Dzierżył on rolę hegemona (przywódcy) w Europie środkowo-wschodniej i liczyły się z nim wszystkie państwa europejske. Podwalinami pod pierwszą unię polsko-litewską w 1385 w Krewie były obustronne obawy przed Krzyżakami. Dzięki unii Litwa zyskiwała chrzest bez inwazji Zakonu,...

Przydatność 100% Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania określonych instrumentów oraz niezbędnych środków (finansowych, rzeczowych), które przez swój wpływ na obroty gospodarcze z zagranicą...

Przydatność 55% Nadrzędne cele polityki zagranicznej RP

Lata 1989-1993 były czasem pracy nad stworzeniem polityki zagranicznej odrodzonego państwa. W tym czteroleciu określiliśmy główne kierunki naszej polityki. Pewne zadania zdołaliśmy już wykonać - w całości lub w części; inne są w trakcie spełniania; jeszcze inne znajdują się w stadium przygotowawczym. Dopóki zachowane są owe główne kierunki, dopóty ten stopniowy proces...

Przydatność 100% Makroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

Do makroekonomicznych instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej obok polityki kursu walutowego i stopy procentowej zalicza się politykę fiskalna i politykę monetarną (zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza). Polityka pieniężna W gospodarce rynkowej polityka pieniężna prowadzona jest przez Bank Centralny. Jak wiemy do jego funkcji należą emisja i regulacja podaży...

Przydatność 60% Meandry polityki zagranicznej Jana III Sobieskiego

Panowanie króla Jana III okryło Polskę na długie lata ostatnim blaskiem chwały wojennej. Nawet koronację król odłożył na później, a pośpieszył się kończyć wojnę z Turcją. W 1674 r. odzyskał znaczną część Podola, ale Kamieńca z powodu niesforności hetmana Michała Paca, odebrać niestety nie zdołał. W 1675 r. opanował niemal całą Ukrainę, jednając sobie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji