Treść zadania

Anna_Zajac2021

1. Określ kompetencje, które mogą być ważne dla Twojego przyszłego pracodawcy. Ustal, które już masz, a które będziesz jeszcze rozwijać.

Zawód hydraulik.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Kompetencje społeczne

Pojęcie kompetencji społecznych wprowadził do psychologii R. White w roku 1959; zajmował się on problematyką wywierania wpływu na otoczenie. Pojęcie to ujmował on jako specyficznie rozumianą umiejętność, czyli każdą taką umiejętność, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Według słownika, umiejętność to praktyczna znajomość...

Przydatność 70% Kompetencje prezydenta

Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów - powoływanie rządu -desygnowanie premiera -przyjmowanie dymisji Rady Ministrów -odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności -zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta;...

Przydatność 80% Manifest Twojego pokolenia.

Napisz manifest swego pokolenia ( dowolna forma ), ale zachowując pożądek właściwy dla tego typu wypowiedzi. W pokoleniu XXI wieku my młodzi ludzie jesteśmy otwarci na przyszłość, która zbliża się do nas wielkimi krokami. Chcemy się kształcić aby w przyszłości zapewnić byt naszym rodzinom. Pragniemy poznawać nowe kultury i obyczaje całego świata. Nie jesteśmy...

Przydatność 90% Kompetencje organów rządzących

SEJM  Posiada inicjatywę ustawodawczą  sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów  wybiera ze swego grona Marszałka i wicemarszałków  powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne  może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy  decyduje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej o stanie wojny i zawarciu pokoju ...

Przydatność 70% Kompetencje organów Unii

Parlament Europejski • Jest jedyną instytucją wspólnotową, która obraduje na forum publicznym. Debaty, opinie oraz rezolucje są publikowane w "Dzienniku Urzędowym" Unii Europejskiej. • Parlament Europejski ma 3 siedziby: - Strasbourg – symbol pojednania niemiecko-francuskiego, - Luksemburg – miejsce, gdzie miały swoje siedziby organa Europejskiej Wspólnoty Węgla i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji