Treść zadania

~Wiki

Einhard1
– Żywot Karola Wielkiego.
„Ród Merowingów, z którego Frankowie zwykli byli wybierać sobie królów, na pozór trwał aż do
Childeryka on bowiem na rozkaz papieża Stefana został złożony z godności, ostrzyżony i
zamknięty w klasztorze. Chociaż dopiero na nim ród ten wygasł, w rzeczywistości jednak od dawna
nie miał żadnej siły i błyszczał tylko czczym tytułem królewskim.
Skarb i rządy państwem należały do przełożonych pałacu, zwanych majordomami którzy
posiadali najwyższą władzę. Królowi nie pozostało nic więcej jak zadowolić się samym tytułem,
nosić długie włosy i niestrzyżoną brodę, zasiadać na tronie i udawać panującego; wysłuchiwał
posłów przybywających zewsząd i na odchodnym udzielał im odpowiedzi jakby na mocy własnej
woli, lecz to, co mówił, było wyuczone albo i nakazane.
Poza bezużytecznym mianem króla i niepewnym utrzymaniem, które mu wyznaczał przełożony
dworu według własnego widzimisię, jedyną jego własnością była posiadłość ziemska przynosząca
bardzo mały dochód i sam tam mieszkał, i żywił z tego nieliczną czeladź. Dokądkolwiek się
udawał, jechał na wozie zaprzężonym w woły, którymi chłopskim zwyczajem kierował wolarz. Tak
jeździł do pałacu, tak na zgromadzenia swego ludu, które corocznie obradowały ku dobru państwa,
i tak wracał do domu. Właściwe rządy sprawował przełożony dworu, od którego zależało wszystko,
zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i zagranicznych.
Ten urząd, w czasie kiedy Childeryka pozbawiono tronu, zajmował Pepin ojciec króla Karola
już niejako dziedzicznie. Otrzymał go bowiem po swym ojcu Karolu, który możnych panów odarł z
potęgi, jaką sobie przywłaszczyli w całym kraju Franków, i Saracenów, idących na podbój Galii,
rozgromił w dwóch wielkich bitwach, najpierw w Akwitanii, pod miastem Poitiers po wtóre w
pobliżu Narbony nad rzeką Berrą, i do Hiszpanii odpędził. Karol wybornie sprawował urząd, który
odziedziczył po swym ojcu Pepinie.”
Wykonaj polecenia do tekstu
1.Wskaż w tekście elementy opisujące początki kształtowania się systemu feudalnego
2.opisz prerogatywy( aprzywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska) przynależne władcy w państwie franków
3.Na podstawie wiedzy źródłowej i wiedzy własnej oceń, jaką rolę odegrała postać papieża w
relacjach z królem Childerykiem z dynastii Merowingów i jego następca Pepinem z dynastii
Karolingów

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

madziorasek7 1)polska Kazimierza Wielkiego - Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:25)
madziorasek7 Polska kazimierza Wielkiego -Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:27)
gwiazdeczka4 Reformy Sejmu Wielkiego Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: gwiazdeczka4 6.4.2010 (15:42)
kasica21 Scharakteryzuj działalność gospodarczą Kazimierza Wielkiego Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasica21 9.5.2010 (15:32)
aniamaria1607 Zasługi Karola Wielkiego dla państwa Franków. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aniamaria1607 4.11.2010 (17:25)

Podobne materiały

Przydatność 50% Kronika życia Karola Wielkiego

Kronika życia króla Karola Wielkiego
Rozdział o dzieciństwie
Syn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem .
W wieku młodzieńczym poczoł szkolić się na rycerza. Osiągał dobre wyniki w nauce oraz był wzorowym chrześcijaninem.
Rozdział o pierwszej walce
Jak tylko Karol nasz miłosierny król dorósł i poczoł królować już...

Przydatność 55% Monarchia Karola Wielkiego

Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków. W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status „sprzymierzeńców”. Część z nich zwana Frankami rypuarskimi , zajęła tereny na prawym brzegu środkowego Renu. Natomiast Frankowie saliccy osiedlili się nad Morzem Północnym. Pierwszym ich...

Przydatność 65% Państwo Karola Wielkiego

Za czasów panowania Karola Wielkiego państwo franków zostało powiększone o: - Saksonie - Bawarie - Północną część Hiszpanii. Narzucił zwierzchność słowianą połabskim, zlikwidował państwo Longobardów w Italii. W 800r. Papież Leon III koronował Karola na cesarza. Koronacja oznaczała przywrócenie idei Cesarstwa Rzymskiego. Monarchia Karolingów była państwem...

Przydatność 80% Koronowanie Karola Wielkiego przemowa

„Karolowi, najpobożniejszemu Augustowi, ukoronowanemu przez Boga, wielkiemu, pokojowemu cesarzowi, życie i zwycięstwo” Leon III Jego ekscelencjo Drodzy zgromadzeni W tym szczególnym dniu, nie mogę kryć zaskoczenia, a także obaw w związku z decyzją Leona III. Ja, Karol Wielki, syn Pepina Krótkiego, władca Rzymu, Italii, Galii oraz Germanii, jestem zmuszony odmówić...

Przydatność 70% Monarchia Karola Wielkiego

KAROL WIELKI (742-814)- król Franków od 768 roku, cesarz rzymski od 800 roku, syn Pepina Małego z dynastii Karolingów. Powiększył terytorium na wschodzie i południu, umocnił jedność państwo politycznie i religijnie, uporządkował prawodawstwo, opiekun nauki i oświaty. Prowadził politykę ekspansji. Odniósł sukces w 33 wyprawach. Podbił: Awarów- koczownicy- Węgry; Sasów-...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji